Gmina Karsin Samorząd Sport Wokół nas

Gmina Karsin. Reaktywacja klubu „Orzeł Osowo” ze wsparciem gminy

Po meczu towarzyskim, zawodnicy oraz sympatycy klubu „Orzeł Osowo” spotkali się, aby uczestniczyć w ważnym wydarzeniu związanym z reaktywacją klubu. Spotkanie, które miało miejsce po zakończeniu meczu, zgromadziło nie tylko entuzjastów futbolu, ale także przedstawicieli samorządu oraz innych instytucji związanych z życiem społeczności Osowa.

W wydarzeniu uczestniczyli: wójt Roman Brunke, zastępca przewodniczącego RG Marcin Krut, sołtys Osowa Stefan Jażdżewski, prezes OSP Osowo dh Piotr Czapiewski, oraz dyrektor Domu Kultury w Osowie Wanda Narloch. Spotkanie było nie tylko okazją do wspólnego świętowania sportowych osiągnięć, ale również do przedstawienia planów dotyczących reaktywacji klubu „Orzeł Osowo”.

W trakcie rozpoczęcia spotkania, wójt podkreślił aktywne zaangażowanie samorządu w rozwój klubów sportowych na terenie gminy. W szczególności docenił działalność klubów, które powstały w ostatnich latach np. Klub Żeglarski „Wda” w Borsku czy Klub Karate „Inazuma”. W dalszej części wypowiedzi wójt zapewnił, że gmina aktywnie wesprze reaktywowany klub „Orzeł Osowo”, oferując wsparcie finansowe na czas rozgrywek jesienno-zimowych.

Wójt zobowiązał się do pokrycia kosztów utrzymania boiska, obejmujących nawożenie, wałowanie i podlewania. Szczegółowy zakres dofinansowania zostanie ustalony po określeniu terminarza wydatków przez nowy zarząd klubu, a decyzje w tej sprawie są planowane podjąć na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 10 marca.

Wybór nowego zarządu klubu

W drugiej części zebrania przeprowadzono wybory nowego zarządu klubu. Prezesem został Paweł Cendrowski, który z dużym zaangażowaniem zadeklarował się do współpracy z władzami lokalnymi oraz społecznością, aby klub „Orzeł Osowo” mógł z powodzeniem powrócić do rozgrywek Klasy-B już w nadchodzącej jesieni.

Wspólne starania przedstawicieli samorządu i społeczności lokalnej stanowią obiecujący sygnał dla wszystkich miłośników sportu w Osowie. Reaktywacja klubu „Orzeł Osowo” z pewnością przyczyni się do wzbogacenia lokalnej oferty sportowej oraz integracji mieszkańców gminy Karsin.

Nad/opr.red

Komentarze