Gmina Karsin

Gmina Karsin. Z dzisiejszej sesji. Marcin Krut nowym Wiceprzewodniczącym Rady Gminy

Jednym z punktów dzisiejszej Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy był wybór nowego wiceprzewodniczącego, ponieważ to stanowisko od 25 lutego było wolne. W głosowaniu tajnym radni zadecydowali, że będzie nim Marcin Krut.

Po dzisiejszej sesji można powiedzieć, że ci dwaj radni po prostu zamienili się miejscami. Wszystko zaczęło się 25 lutego, kiedy to również na Sesji Nadzwyczajnej ówczesny przewodniczący Marcin Krut złożył swoją rezygnację z funkcji. Swoją decyzję tłumaczył sprawami zawodowymi.

Jako kandydata na jego zastępcę brano pod uwagę radnego Bogdana Peplińskiego. W głosowaniu tajnym opowiedziało się za nim dziesięciu radnych.

Na dzisiejszej sesji radni musieli wybrać nowego wiceprzewodniczącego. Na tę funkcję zgłoszono radnego Marcina Kruta i rada w głosowaniu tajnym potwierdziła jego wybór.

Red.

Komentarze