Gmina Karsin OSP

Gmina Karsin. Inicjatywa podnosząca kulturę akcji ratowniczych. Profesjonalne szkolenie kierowców OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Karsinie realizuje projekt pn. „Wyszkoleni kierowcy ratują skuteczniej”. Celem zadania jest m.in. szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy dla kierowców – ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsinie.

Jak podkreśla Komendant Gminny OSP Karsin Krzysztof Datta, obecne natężenie ruchu drogowego wymaga od kierowców wzmożonej uwagi i umiejętności przewidywania, a także umiejętności reagowania na trudne, nagłe sytuacje drogowe. Dotyczy to szczególnie kierowców pojazdów uprzywilejowanych, którzy w trakcie akcji mają za zadanie bezpiecznie i skutecznie dotrzeć do celu. Kierowca samochodu uprzywilejowanego, zwłaszcza wiozącego kilka ton wody, musi być przygotowany na wiele ewentualności i różnych zachowań zwykłych użytkowników dróg.

– Stąd właśnie wynika potrzeba doskonalenia techniki jazdy. Problem też stanowi parkowanie pojazdu o dużych gabarytach oraz poruszanie się w ciasnych przestrzeniach, pod presją czasu. Wychodząc naprzeciw takim sytuacjom, przy zwiększającej się z każdym rokiem ilości wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych, zauważamy pilną potrzebę rozszerzenia wiedzy i umiejętności praktycznych naszych kierowców. Mając powyższe na uwadze postanowiliśmy zrealizować zadanie publiczne celem przeszkolenia naszych kierowców – ratowników – powiedział Komendant Gminny OSP w Karsinie Krzysztof Datta.

Projekt edukacyjny dla kierowców

Działania projektowe skierowane są do 9 kierowców – ratowników OSP. Beneficjenci zostali wytypowani przez naczelnika, który dowodzi Jednostką Operacyjno – Techniczną OSP Karsin. Grupę szkoleniową stanowią kierowcy najbardziej aktywni, bardzo często uczestniczący w akcjach ratowniczo – gaśniczych. W ramach projektu kierowcy nabędą umiejętności radzenia sobie w trudnych, nieoczekiwanych sytuacjach na drodze takich jak m.in. unikanie poślizgów, omijania przeszkód. Budżet realizacji projektu edukacyjnego wyniesie 4,1 tys. zł, na który karsińscy druhowie pozyskali grant w kwocie 3 tys. zł z powiatu kościerskiego. Odbyło się już pierwsze szkolenie z doskonalenia techniki jazdy na terenie profesjonalnego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy – ODTJ Autodrom Pomorze w Pszczółkach. Program szkolenia podzielony został na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej instruktor przypomniał podstawowe zasady podczas kierowania pojazdem samochodowym, z uwzględnieniem zagrożeń na drodze. Następnie, grupa projektowa miała możliwość przetestowania trzech symulatorów tj.: refleksu, dachowania oraz zderzenia czołowego. Odbyło się też szkolenie praktyczne z doskonalenia techniki jazdy. Jazda odbywała się pojazdami należącymi do ODTJ Autodrom Pomorze.

Opr. BM

Komentarze