Gmina Kartuzy Samorząd

Gmina Kartuzy. Projekt ,,Aktywność, Samodzielność, Rozwój’’. Blisko pół miliona na świetlicę i klub seniora

Gmina Kartuzy pozyskała dofinansowanie sięgające blisko 450 tys. zł na realizację projektu pn. ,,Aktywność… Samodzielność… Rozwój…’’. W jego ramach mają powstać dwie placówki wsparcia dziennego – świetlica oraz klubu seniora.

Umowa dofinansowania przez UE projektu pn. ,,Aktywność… Samodzielność… Rozwój…’’została podpisana 27 września przez marszałka Mieczysława Struka i burmistrza gminy Kartuzy Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego. Jego głównym celem jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. W tym celu utworzona zostanie świetlica i klub seniora.

Stworzą dwie placówki dzienne

Pod hasłem świetlica kryje się utworzenie 25 miejsc w placówce wsparcia dziennego. Zostanie w niej utworzonych 15 miejsc dla dzieci i młodzieży oraz 10 dla rodziców lub opiekunów. Placówka będzie działać trzy razy w tygodniu po cztery godziny. W ramach działania wsparciem zostanie objętych 10 rodziców w formie pracy socjalnej, grup wsparcia i warsztatów rodzicielskich. Oferta obejmuje usługi społeczne m.in.: opieka i wychowanie, pomoc w nauce, wsparcie wychowawcy, psychologa, pracę socjalną, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

Z kolei na klub seniora składa się stworzenie 20 miejsc świadczenia usług społecznych, w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspokajania potrzeb kulturalno-oświatowych i opiekuńczych osób starszych jako profilaktyka i zapobieganie umieszczeniu ich w opiece instytucjonalnej.

– W odniesieniu do osób starszych są to działania, które kompleksowo wpływają na poprawę ich życia. Klub działać będzie poprzez stworzenie warunków zaspokajania potrzeb ludzi starszych, z niepełnosprawnościami i chorobami. Oferta świadczonych usług będzie obejmowała: m.in.: opiekę, pracę socjalną, wsparcie psychologa, organizację czasu wolnego, terapię zajęciową oraz wydarzenia kulturalno-edukacyjne – mówi Sylwia Biankowska, zastępca burmistrza.

Wartość projektu to niecałe 500 tys. zł, z czego 447 tys. zł stanowi dofinansowanie ze środków UE.

Realizatorem projektu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach.

Nad/opr.red

Komentarze