Miasto Kościerzyna Samorząd

Kościerzyna. Z ostatniej sesji. Radny Tomasz Szala wystąpił z Klubu Radnych „Moje Miasto”

Wczorajsza sesja przyniosła wiele bardzo ważnych uchwał rzutujących na wielkość budżetu i zakres działań władz miasta. Podczas niej doszło również do kilku niezapowiedzianych wystąpień. Jednym z nich jest rezygnacja radnego Tomasza Szali z członkostwa w Klubie Radnych „Moje Miasto”.

Komitet wyborczy ,,Moje Miasto’’ wprowadził ośmioro radnych w składzie: Ewa Aleksandrowicz, Przemysław Brzeski, Justyna Gawin-Żygałko, Krzysztof Jażdżewski, Helena Kaszubowska-Nitz, Michał Kujach, Adam Laska i Tomasz Szala. Z niego wywodzi się również burmistrz Michał Majewski. Przez minione lata bieżącej kadencji komitet wspierał burmistrza w decyzjach. Stąd też dla niektórych zaskoczeniem było wystąpienie Tomasza Szali, który powiedział, że rezygnuje z członkostwa w klubie.

,,To dla mnie trudna decyzja’’

– Jest to dla mnie trudna decyzja, która związana jest nie tyle z funkcjonowaniem samego klubu, gdyż stanowią go bardzo wartościowe i zaangażowane w sprawy lokalnej społeczności osoby, ale podyktowana jest odmienną od pana burmistrza wizją rozwoju miasta Kościerzyna i znaczącymi różnicami w podejściu do priorytetów i kierunków działań, nieudanymi próbami realizacji rzeczowej i merytorycznej współpracy z panem burmistrzem oraz brakiem nadziei na zmianę tego stanu rzeczy. To także odmienna wizja na funkcjonowanie i współpracę w ramach klubu – od jakiegoś czasu mój pogląd na funkcjonowanie grupy, zdecydowanie rozmija się z poglądem pana burmistrza. Do tej decyzji dojrzewałem już od dłuższego czasu, ostatnie dni pomogły mi w jej podjęciu. […] Informuję także, że nie wstępuję do żadnego klubu i oświadczam, że będę wypełniał swój mandat jako radny niezależny, a jedynym „klubem”, dla dobra którego – tak jak do tej pory, chcę dalej pracować, to społeczność lokalna Miasta Kościerzyna – poinformował radny.

Pełne oświadczenie dostępne jest na facebookowym profilu T. Szali.

,,Spodziewałem się tego’’

Od jakiegoś czasu widać było odmienne spojrzenie na różnorakie tematy. Widoczne było to szczególnie podczas rozdziału środków z budżetu na wsparcie klubów działających na terenie miasta. Burmistrz podjął decyzję, aby ograniczyć ilość pieniędzy na działalność KS Kościerzyna. Radny T. Szala nie zgodził się z decyzją włodarza miasta, twierdząc, że sprawa powinna być inaczej rozwiązana.

– Nie jestem zaskoczony. Spodziewałem się, że może w każdej chwili dojść do tego. W ostatniej kadencji, gdy sam byłem radnym, uczyniłem podobnie. Także wystąpiłem z koalicji i funkcjonowałem jako radny niezależny. Każdy ma prawo do takiej decyzji. Wierzę, że radny Szala będzie podejmował merytoryczne, a nie polityczne decyzje – odniósł się burmistrz M. Majewski.

Red.

Komentarze