Gmina Sierakowice Samorząd Wokół nas

Sierakowice. Z ostatniej sesji. Nowe stawki za wodę i kanalizację już obowiązują

Od 20 lipca mieszkańców gmin Sierakowice i Sulęczyno, klientów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji obowiązują nowe – wyższe o 18 proc. stawki pobór wody i odprowadzenie ścieków.  Wynikają one z decyzji Wód Polskich, które są centralnym regulatorem w tej sprawie. Aby ulżyć mieszkańcom w tej podwyżce, radni na sesji podjęli decyzję o dopłacie do ceny ścieków w wysokości 1 zł netto.

Temat stawek za wodę i ścieki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach przedstawiła na sesji Karolina Krefta, członkini zarządu spółki. Mocno rzutują na ich poziom ostatnie podwyżki cen energii elektrycznej i koszty obsługi kredytów. Bilans w tej przestrzeni pogłębia też wysoka inflacja. To wszystko powoduje, że obecnie obowiązujące stawki nie rekompensują ponoszonych kosztów.

W myśl obowiązującego prawa spółka nie może jednak sama ustalać ich wysokości, gdyż leży to tylko i wyłącznie w kompetencji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Spółka wystąpiła do centralnego regulatora z prośbą o ustalenie nowych stawek, ale odpowiedź „urodziła się” dopiero po dziewięciu miesiącach i nie była korzystna. Jak mówiła K. Krefta, spółka ponownie wystąpiła z kolejnym wnioskiem o zmianę taryfy.

Decyzja Wód Polskich

23 czerwca br. dyrektor regionalny ten instytucji w Gdańsku wydał decyzję o podniesieniu o 18 proc. stawek dla mieszkańców z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Taryfa ta weszła w życie z dniem 20 lipca. Jak twierdzi K. Krefta, również te stawki nie pokrywają w pełni wzrostu kosztów. Są one jednak na tyle wysokie, że na sesji z dnia 15 lipca radni gminy Sierakowice podjęli uchwałę o niewielkiej dopłacie w wysokości 1 zł netto do stawki za ścieki, która ma być częściową rekompensatą. Dotyczy ona tylko osób fizycznych. Uchwała ta będzie kosztować budżet samorządu kwotę 420 tys. zł. Do tematu będziemy powracać.

D. Tryzna

Komentarze