Gmina Kościerzyna Wokół nas

Gmina Kościerzyna. Aktywność Rady Seniorów gminy Kościerzyna. Pouczająca i inspirująca sesja wyjazdowa

Na zaproszenie Ewy Nowak, wiceprzewodniczącej Rady Seniorów gminy Kościerzyna odbyło się w Skorzewie spotkanie plenarne członków Rady z seniorami oraz władzami gminy. Sesja była też okazją do ciekawej i pouczającej wycieczki krajoznawczo-historycznej.

Pierwszym punktem programu była zaplanowana wcześniej wycieczka krajoznawcza wokół Skorzewa, którą zorganizowali: Katarzyna Knopik, sekretarz gminy i Grzegorz Daszkowski, dyrektor ZSKiT. Seniorzy udali się busem Szlakiem Kaszubskich Drzymalitów, utworzonym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Skorzewa w hołdzie Aleksandrowi i Franciszkowi Peplińskim oraz wielu szerzej nieznanym, kaszubskim drzymalitom. Trasa wiodła głównie drogami gruntowymi, wśród malowniczych łąk, pól uprawnych oraz lasów.

Przewodnikiem i znawcą terenu był G. Daszkowski, który z pasją przybliżył seniorom ciekawą historię  tej urokliwej okolicy. Jak przyznają sami seniorzy, ta krótka wycieczka uświadomiła im, jak zachwycające są Kaszuby i jaką interesującą historię ma każde miejsce. Przy okazji zwrócili uwagę na trudności komunikacyjne mieszkańców, a także konieczność troski władz gminy o harmonijny rozwój wszystkich obszarów i dostęp mieszkańców do lekarza, szkoły i ośrodków kultury.

Przychylność wójta gminy

Następnym punktem programu było spotkanie z wójtem gminy Kościerzyna Grzegorzem Piechowskim oraz z członkami Koła PZERI w Skorzewie i Radą Seniorów. Wszystkich zebranych powitała przewodnicząca Rady Elżbieta Brzezińska. Podziękowała wójtowi za przybycie. Podziękowała także za zorganizowanie wyjazdu sekretarz gminy Katarzynie Knopik i dyr. G. Daszkowskiemu. Serdeczne słowa skierowała także do Mariana Seydy, radnego gminy oraz do sołtysa Skorzewa Sebastiana Kiełpina. W swoim przemówieniu wójt G. Piechowski skierował sporo ciepłych słów do seniorów. Podkreślił ich wielką rolę w wychowaniu młodego pokolenia oraz przekazywaniu wartości patriotycznych i moralnych. Zachęcał do udziału w imprezach dla osób starszych, których głównym celem jest integracja oraz aktywne spędzanie czasu wolnego. Następnie K. Knopik i G. Daszkowski przedstawili program V Seniorady, która odbędzie się w środę, 10 sierpnia 2022 r. Bliższe informacje będą przedstawiane już niebawem. Następna sesja wyjazdowa Rady Seniorów odbędzie się w Łubianie.

Opr. BM

Komentarze