Gmina Kościerzyna Inwestycje

Gmina Kościerzyna. Plan inwestycji na 2020 cz. I. Miliony przede wszystkim na drogi

Nowe drogi, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, infrastruktura sportowo-rekreacyjna i wiele innych zadań planowanych jest do realizacji w gminie Kościerzyna na ten rok. Samorząd zamierza przeznaczyć ponad 33 mln zł na wykonanie zadań.

Na zadania inwestycyjne w budżecie gminy przeznaczono ponad 33 mln zł, z czego znaczącą część stanowią pozyskane dotacje. Udało się odłożyć taką kwotę wprowadzając do budżetu nadwyżkę i wolne środki z poprzednich lat.

– Główne inwestycje, które będą realizowane w tym roku związane są z inwestycjami w sferze m.in. kanalizacji i wodociągów. Kolejnym ważnym elementem zapisanym w budżecie to jak zwykle drogi. Planowana jest również instalacja odnawialnych źródeł energii na domach mieszkańców – tłumaczy Grzegorz Piechowski wójt gminy 

Nowe drogi

W tym roku realizowana jest droga w Kościerskiej Hucie. Jej realizacja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Kolejne dwa projekty czekają na podpisanie umowy. Mowa o modernizacji drogi Nowa Wieś – Kościerska Huta, która dodatkowo jest na liście podstawowej FDS, a jej koszt wyceniono na ponad 1,23 mln zł. Natomiast drugi projekt dotyczy modernizacji ul. Długiej w Łubianie, która warta jest ponad 1 mln zł. Ten projekt jest na liście rezerwowej, ale władze gminy mają nadzieję, że z oszczędności tak jak w poprzednich latach uda się ten projekt zrealizować. Kolejny projekt dofinansowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Chodzi o modernizację ul. Rzemieślniczej. Całkowita kwota realizacji projektu to ponad 2,2 mln zł, z czego ponad 63% to dofinansowanie. Planowana jest również budowa nowej drogi w Czarlinie, która warta jest 1,04 mln zł. W tym przypadku środki pochodzą od Gdańskiej Stoczni Remontowej. Kolejne projekty dotyczą m.in. modernizacji ul. Stolema we Wdzydzach. Chodzi o położenie nowej nawierzchni z budową nowych dwóch parkingów oraz modernizacją chodników za kwotę ponad 700 tys. zł. We Wdzydzach budowana jest też droga prowadząca do terenów prowadzących na domki rekreacyjne za kwotę 300 tys. zł. Kolejna droga w ramach tzw. Programu Dróg Śródpolnych, to droga Czarlina – Skoczkowo. Na ten cel przeznaczono kwotę 400 tys. zł.

Inwestycje w  oświacie

W ramach rozwoju infrastruktury sportowej gmina chce na terenie boisk sportowych zlokalizowanych w Małym Klinczu wybudować budynek socjalny, który będzie służył trenującym, ale też użytkującym to boisko podczas meczów. Szacowana wartość projektu to 350 tys. zł. Zaplanowany jest też kilkuletni projekt budowy szkoły w Skorzewie, której wartość wyniesie 1,2 mln zł. Zdecydowano się także na realizację projektu budowy hali sportowej przy SP w Łubianie. Ponadto zaplanowano budowę placów zabaw w miejscowości Wielki Podleś, Korne, Kaliska, Nowy Klincz, Wąglikowice. Na ten cel gmina zamierza przeznaczyć 150 tys. zł.

– Tegoroczny budżet jest bardzo ambitny, bo chyba po raz pierwszy w historii gminy jest tak, że ponad 30% budżetu to środki inwestycyjne. Tak dużego zaangażowania inwestycyjnego jeszcze nie mieliśmy, z czego bardzo się cieszymy – podsumowuje wójt G. Piechowski  

red.

Komentarze