Powiat kościerski

Powiat kościerski. Konkurs dla klubów, stowarzyszeń. 140 tys. zł dla organizacji pozarządowych

Zarząd powiatu kościerskiego rozstrzygnął konkurs, który ma na celu dofinansowanie organizacji pozarządowych  na realizację zadań publicznych. Niestety nie każdy otrzymał wsparcie, o które się starał. Z przyczyn formalnych odrzucono aż osiemnaście wniosków. 

Jeszcze w lutym władze powiatu ogłosiły konkurs skierowany do organizacji pozarządowych. Przypomnijmy, ze podmioty te mogły starać się o dofinansowanie na realizację zadań z sześciu zakresów. Z myślą o nich, samorząd powiatowy zabezpieczył w budżecie 140 tys. zł. 

Najwięcej na sport

Znaczną ilość środków samorząd przeznaczył na zadania związane z kulturą fizyczną. Między dwadzieścia klubów zostało rozdzielone 50 tys. zł. Po 5 tys. zł zyskały trzy podmioty – KS Sokół, Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Talentów w Kościerzynie. Kwotą 4 tys. zł został dotowany UKS Manta i UKS Wda Lipusz. Kwotę 3,5 tys. zł dostała Akademia Piłkarska Kaszubia. Po 3 tys. zł wsparcia uzyskał Kaszubski Związek Wędkarski Morenka i Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy. Trzy podmioty dostały po 2, 5 tys. zł. Mowa o Kaszubskim Instytucie Rozwoju, Ludowym Klubie Sportowym Ceramik oraz UKS Remus. Cztery podmioty uzyskały dofinansowanie na poziomie 2 tys. zł. Jest to KS Skorzewo, KS Kaszubia i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz i KS Łubiana. Akademia Piłkarska Kościerzyna otrzymała 1,5 tys. zł wsparcia. Polski Związek Niewiadomych Okręg Pomorskich otrzymał 500 zł.

30 tys. zł na kulturę

Po 4 tys. zł dofinansowania przyznano Kaszubskiemu Stowarzyszeniu Agroturystycznego ,,Kościerska Chata”, OSP Kościerzyna oraz Stowarzyszeniu Sympatyków Kultury ,,Folknij se”. Dofinansowanie w kwocie 3,5 tys. zł zyskało Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie z Oddziałem w Kościerzynie. Niewiele mniejsze wsparcie -3,2 tys. zł zyskało Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Kościerzynie. Sumę 3 tys. zł otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Kwotą 2 tys. zł dotowane była Fundacja Rozwoju Lokalnego ,,Parasol”. Po 1750 zł otrzymała Gdańska Fundacja Dobroczynności oraz Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu. Natomiast po 1,4 tys. zł wsparcia uzyskało Stowarzyszenie Kaszubski Azymut i Stowarzyszenie ,,Korne bez granic”.

Pozostałe obszary wsparcia

W obszarze ochrony i promocji zdrowia dofinansowanie zyskał UKS Manta, Akademia Piłkarska Kościerzyna i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz. W działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych wsparcie otrzymała Gdańska Fundacja Dobroczynności. W zakresie poprawy bezpieczeństwa wsparcie zyskali druhowie z OSP Wielki Klincz i Karsin oraz Kościerskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W ostatnim obszarze – rozwój turystyki w powiecie kościerskim wsparcie finansowe zyskało Stowarzyszenie ,,Korne bez granic”. We wszystkich tych zakresach dofinansowania wahały się w przedziale od 1 tys. zł do 3 tys. zł.

SP/opr.red

Wśród klubów sportowych, które dostały największe granty jest UKS Manta, którego zawodnicy dobrze promują Kościerzynie w  regionie i kraju.

Komentarze