Inwestycje Powiat kościerski

Powiat kościerski. Przebudowa drogi Będomin-Stary Barkoczyn wsparta przez Nadleśnictwo Kościerzyna

We wtorek odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Nadleśnictwem Kościerzyna a powiatem w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej od DW 221 w miejscowości Będomin do Starego Barkoczyna. Nadleśnictwo przekazało na ten cel 2 mln zł.

Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania pozyskanego przez powiat z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3,09 mln zł. Całkowita wartość robót budowlanych to 7,79 mln zł, a wynikający  z podpisanej umowy udział środków związanych z funduszem leśnym wynosi 2 mln zł.

– To dobra, mikołajkowa wiadomość dla użytkowników drogi na odcinku od DW 221 w miejscowości Będomin do Starego Barkoczyna. Wyrażam swoją wdzięczność, że po raz kolejny nasz samorząd może liczyć na współpracę z Lasami Państwowymi przy realizacji ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć, szczególnie związanych z infrastrukturą drogową. Bardzo dziękuję Nadleśnictwu Kościerzyna, na czele z Nadleśniczym Michałem Jaworskim, za udzielone nam wsparcie finansowe na przebudowę tej drogi, która obejmuje zarówno odcinek w obszarze zabudowanym, jak i odcinek drogi poza obszarem zabudowy, głównie na terenach leśnych – powiedziała Alicja Żurawska, starosta kościerski.

Za niespełna rok droga ma być gotowa

Projekt przebudowy tego odcinka drogi powiatowej zakłada m.in. przebudowę części istniejących chodników, skorygowanie geometrii drogi i skrzyżowań, pochyleń podłużnych i poprzecznych drogi czy przebudowę zatoki autobusowej. Natomiast poza obszarem zabudowy, w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na odcinkach szlakowych, planuje się poszerzenie istniejących poboczy i umocnienie ich kruszywem oraz dokonana zostanie wycinka krzewów ograniczająca skrajnię drogi i widoczność dla kierujących pojazdami. Na całym odcinku drogi zostanie odnowiona nawierzchnia, która obecnie jest mocno zdegradowana oraz nastąpi  odnowienie i uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego, m.in. przejść dla pieszych. Na terenie miejscowości obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km\h.

Wykonawcą przebudowy drogi jest firma Budowlano – Drogowa MTM S.A. z Gdyni. Inwestycja ma być zrealizowana do 27 listopada 2023 roku.

SP/opr.red

Fot. Starostwo Powiatowe w Kościerzynie

Komentarze