Gmina Kościerzyna Inwestycje

Gmina Kościerzyna. Rozbudowa infrastruktury drogowej. Zrealizowali siedemnaście zadań za kwotę 4,4 mln zł

Gmina Kościerzyna to trzydzieści sześć sołectw. Każde z nich chce utwardzonych dróg i chodników. Stąd na ten cel, władze gminy przeznaczają miliony złotych, co w połączeniu ze środkami pozyskanymi od samorządu i wojewody, umożliwia poprawę, jakości życia mieszkańców.

 Na czternaście wykonanych zadań, zdecydowanawiększość dotyczyła nowych nawierzchni asfaltowych. Najdłuższe nowe nakładki położono na trasie Rotembark – Juszki – 945 mb i drodze do Czarliny – prawie 730 mb. Natomiast największe zadania w wymianie nawierzchni szutrowej na asfaltową, to ul. Lawendowa w Kaliskach Kościerskich – 560 mb, ul. Różana w Kościerzyna – Wybudowanie o długości 450 mb. W ten sposób utwardzono też  ponad 620 mb ulic w Łubianie. Chodzi o ul. Wiosenną, Jesienną, Rolniczą i Źródlaną. Ponadto wylano asfalt na drodze między Pucem a Małym Klinczem. W tym przypadku długość nowego odcinka wyniosła 600 mb. Nawierzchnię asfaltową położono też na odcinku długości ponad 230 mb na ul. Leśnej w Skorzewie. Z kolei we wsi Sarnowy dokończono asfalt na drodze od p. Kalinowskich do końca przejazdu. Również w Kornem na odcinku 200 mb ul. Strzeleckiej położono nawierzchnię asfaltową oraz wykonano po jednej stronie ulicy chodnik. Nakładkę asfaltową o długości 0,5 km położono także na drodze relacji Skorzewo – Częstkowo.

Utwardzono płytami YOMB

Płyty te ułożono na ul. Rajskiej i ul. Czarlińskiej w Wąglikowicach. Łącznie był to odcinek 355 mb. Została nimi utwardzona na odcinku 140 mb ul. Zielona Dolina w Skorzewie. W Kłobuczynie płytami na odcinku 500 mb wyłożono ul. Myśliwską. Krótkie odcinki ulic z tych płyt otrzymały Sarnowy i Kościerzyna Wybudowanie.   We Wdzydzach na ul. Stolema oraz w Wielkim Klinczu na ul. Wybickiego wykonano chodniki. W Dobrogoszczy na odcinku 60 mb wykonano ścieżkę pieszo – rowerową z kostki betonowej, która prowadzi do plaży. Ponadto przebudowano drogę idącą przez wieś Rybaki do przystani kajakowej.

Łączna długość wybudowanych i wyremontowanych dróg i chodników w 2020 roku to ponad 6,6 km. Do wykonania tych inwestycji wykorzystane zostały środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach dofinansowania tzw. dróg śródpolnych oraz z Nadleśnictwa Kościerzyna.

 UG./ opr.red.

Zdecydowana większość zadań to położenie asfaltu.

Komentarze