Gmina Kościerzyna Konkursy OSP Szkolnictwo

Gmina Kościerzyna. Turniej Wiedzy Pożarniczej. M. Etmańska, N. Urbanowicz i M. Szyca przeszły do eliminacji powiatowych

W końcu marca odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W turnieju udział wzięło dziewięcioro uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Co ciekawe, w gronie zwycięzców znalazły się same dziewczyny.

Turniej „Młodzież zapobiega pożarom” służy popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, sposobów postępowanie na wypadek pożaru i praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Biorący w nim udział powinni posiadać wiedzę m.in. na temat organizacji ochrony przeciwpożarowej, czy historii i tradycji ruchu strażackiego. Konkurs odbywa się systematycznie od wielu lat. Ma cztery etapy.

Zwycięzcy konkursu

W etapie pierwszym na terenie gminy Kościerzyna wystartowało dziewięciu uczestników. Przy tej liczbie jednostek OSP i drużyn MDP wydaje się to być zastawiające. Konkurs odbył się w urzędzie gminy. Jego pierwszym etapem był test, który wyłonił finalistów w każdej z trzech grup wiekowych. W etapie drugim odpowiadali oni na pytania komisji, którą tworzyli strażacy zawodowi z Komendy Powiatowej PSP i druhowie z OSP.

Ostatecznie okazało się, że w grupie uczniów najmłodszych zwyciężyła Maja Etmańska ze SP w Kaliskach Kościerskich. W drugiej grupie wiekowej najlepiej została oceniona Natalia Urbanowicz z ZS-P w Nowym Klinczu. Wśród młodzieży, najlepsza okazała się Magdalena Szyca, która jest członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy jednostce w Kaliskach Kościerskich. Już widać sukcesy tej jednostki, która ostatnio mocna postawiła na MDP.

Zwycięzcom nagrody i dyplomy wręczył wójt Grzegorz Piechowski i przedstawiciele komisji oceniającej.

UG/opr.red

Komentarze