Gmina Kościerzyna Wokół nas

Gmina Kościerzyna. Z działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zakończyli jedno zadanie, a już czekają następne

Mimo utrudnień spowodowanych piątą falą Covid-19, kościerski GOPS oprócz swoich działań standardowych wprowadza też nową ofertę dla mieszkańców.

W roku ubiegłym zamknięto kolejną edycję Programu Pomocy Żywnościowej, który jest realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Banku Żywności w Chojnicach dzięki środkom w UE.

Dla przypomnienia, program ten kierowany był do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogły zapewnić sobie i rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Podstawą udzielenia pomocy było spełnienie kryteriów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekraczał 220% kryterium dochodowego tj. 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Wydali 52 tony żywności

Choć skala ubóstwa dzięki programom rządowym została w znacznym stopniu zmniejszona, to nadal jest znaczna grupa mieszkańców, którzy jej potrzebują. Dziś dotyczy ona w mniejszym stopniu rodzin wielodzietnych. Odbiorcami pomocy są przede wszystkim samotne, starsze osoby lub rodziny, które dotknęła tragedia choroby lub inwalidztwa. Jak informuje nas Sylwia Tomaszewska kierownik GOPS-u, Programem Pomocy Żywnościowej w roku ubiegłym zostało objętych 1017 mieszkańców gminy. Trafiły do nich artykuły spożywcze o długotrwałej przydatności do spożycia. Razem było tego 52,14 ton żywności. Jak zaznacza S. Tomaszewska, obok tego programu do potrzebujących trafiła też pomoc żywnościowa, którą GOPS otrzymał w ramach darowizny. Było to prawie 1,3 tony artykułów spożywczych, które zostały rozdzielone dla 191 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji żywnościowej.

Przyjęli 730 wniosków

Od początku stycznia GOPS realizuje nabór wniosków na świadczenia pieniężne związane z podwyżkami kosztów cen energii elektrycznej i gazu w ramach Tarczy Antyinflacyjnej. Ograniczenia związane z piątą falą pandemią spowodowały, że warunki realizacji tego działania stały się trudne. Jednak pracownicy ośrodka wykorzystali wszelkie środki, aby zapewnić mieszkańcom możliwość jak najszerszego skorzystania z programu. Jak informuje S. Tomaszewska, do 31 stycznia przyjęto 730 wniosków osłonowych.

W ostatnim czasie GOPS przystąpił również do realizacji dwóch programów społecznych. Jeden to „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, a drugi pn. ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022’’. Oba finansowane są ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Wysokość pozyskanych środków, które przeznaczone będą na wsparcie potrzebujących mieszkańców gminy Kościerzyna to prawie 719 tys. zł. Celem pierwszego z programów jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Celem drugiego programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Szczegółowe informacje na temat form realizowania programów o raz kto może z nich skorzystać dostępne są na stronie internetowej gminy.

D. Tryzna

Komentarze