Gmina Lipusz Samorząd

Gmina Lipusz. Z ostatniej sesji. Nowe wynagrodzenie wójta i stawki za wywóz śmieci

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Lipusz, radni zajęli się m.in. uchwaleniem podwyżki uposażenia dla wójta Mirosława Ebertowskiego oraz ustaleniem nowych stawek za wywóz śmieci. Uchwały przeszły jednogłośnie.

Wrześniowa ustawa  o zmianie ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe dała asumpt do podwyżki uposażeń włodarzy gmin, miast i powiatów. W całej Polsce samorządy podejmują uchwały podwyższające pensje wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów, obniżone o 20 proc. w 2018 roku. Podobnie było w gminie Lipusz. Zgodnie z nowym projektem uchwały, wójt Mirosław Ebertowski miałby zarabiać 9,5 tys. zł wynagrodzenia zasadniczego. Na całość wynagrodzenia składać się miało jeszcze 2,5 tys. zł dodatku funkcyjnego, 3,6 tys. zł dodatku specjalnego i 1,9 tys. zł dodatku za wieloletnią pracę. Łącznie daje to 17,5 tys. zł wynagrodzenia miesięcznego brutto. Takie też uposażenie wójt będzie otrzymywał, gdyż rada jednogłośnie przychyliła się do uchwały.

Taniej dla dużych rodzin

Radni debatowali też nad wyborem metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek, oraz zwolnienia w części z tej opłaty. Zgodnie z projektem uchwały nowa stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, będzie zależna od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku jednej osoby będzie to 38 zł, dwóch osób 37 zł, trzech – 33 zł, w przypadku czterech – 28 zł od osoby. Jeśli w danym gospodarstwie zamieszkuje 10 osób i więcej, stawka wyniesie 21 zł od osoby. Radni opowiedzieli się jednogłośnie za uchwałą.

Wprowadzono też opłaty podwyższone za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. W przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez jedną osobę, będzie to 152 zł. Rada uchyliła ponadto uchwałę  w sprawie stawek opłat na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

BM

Komentarze