Powiat kartuski Samorząd

Powiat kartuski. Sesja absolutoryjna. ,,…Pomimo pandemii, rok 2021 był dla powiatu wyjątkowo owocny…’’

W takim tonie wypowiadał się starosta Bogdan Łapa podczas omawiania raportu o stanie powiatu. Zostało to przypieczętowane jednogłośną decyzją w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

27 maja obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego. To święto lokalnej społeczności, mieszkańców gmin, powiatów oraz województw. Tego dnia odbyła się sesja absolutoryjna Rady Powiatu Kartuskiego. Na jej początku starosta Bogdan Łapa omówił budżet roku ubiegłego.

Planowany budżet roku 2021 zakładał 197,8 mln zł dochodów i 207,9 mln zł wydatków. Ostatecznie po stronie dochodów zamknął się kwotą 199,6 mln zł. Natomiast po stronie wydatków kwotą 176,9 mln zł. Wykonanie wydatków stanowiło 85 proc. planu. Dług publiczny na koniec 2021 r. obejmuje zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 39,9 mln zł, co stanowi 19,99 proc. wykonanych dochodów ogółem.

Udany rok 2021

Starosta Bogdan Łapa podkreślił, że był to rok istotny pod względem inwestycji. Najważniejszą z tych drogowych była budowa wiaduktu nad torami w Niestępowie. Kosztowała ponad 4 mln zł, a wykonano ją w ciągu sześciu miesięcy. Udało się także ostatnią szkołę średnią w powiecie – Zespół Szkół w Przodkowie, wyposażyć w halę widowiskową wraz z widownią. Ponadto rozpoczęto rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Stężyca-Gołubie, wybudowano chodniki i ścieżki rowerowe w Tuchomiu, Kobysewie, Mirachowie, Bączu, Kiełpinie, Niestępowie, Leźnie i Przodkowie. Powstała jakże potrzebna centralna sterylizatornia w szpitalu powiatowym oraz zakupiono dwa nowe ambulanse.

– Wszystkie dziedziny „życia powiatowego” zostały zrealizowane, a niektóre są w toku. Progres jest wielki. Z roku na rok remontujemy coraz więcej dróg. Bardzo ważne jest dla nas bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, stąd szczególną uwagę przykładamy do budowy nowych chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Pamiętamy także o potrzebach mieszkańców w zakresie usług społecznych realizując projekt ,,Pokolenia’’ o wartości ponad 10 mln zł. Miniony, 2021 rok pomimo pandemii, był dla powiatu wyjątkowo owocny – podsumował B. Łapa.

Gratulacje dla Zarządu Powiatu

Radni jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu i wotum zaufania. Na koniec członkom Zarządu oraz skarbnik Zofii Walkowiak i sekretarzowi Radosławowi Pek wręczono bukiety kwiatów i złożono gratulacje. Z wyrazami uznania wypowiedziała się również obecna na sesji poseł Magdalena Sroka.

– Chciałabym serdecznie pogratulować wszystkich osiągnięć. Powiat niejednokrotnie jest wyróżniany na różnych arenach, dlatego chcę złożyć najszczersze gratulacje. Jednak trzeba zaznaczyć, że to nie koniec wyzwań stojących przed samorządami. Pandemia pokazała jak wiele rzeczy i wyzwań jest na Państwa rękach. To Państwo jesteście solą tej ziemi i gospodarzami tej małej ojczyzny, w której wszystko się rozgrywa – mówiła M. Sroka.

SP/opr.red

Fot. Nadesłane/Daniel Dobka

Komentarze