Wokół nas

Region. Jubileusz 65-lecia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Uroczystości przepełnione świadectwami tożsamości, tradycji i wiary ojców

Zrzeszenie świętowanie swojego jubileuszu rozpoczęło od mszy świętej, aby później oddać hołd historii i na koniec uhonorować tych, którzy najbardziej oddali się regionalizmowi. Uroczystości zgromadziły delegacje z wielu partów, parlamentarzystów i tych, którzy czują ducha Zrzeszenia.

Uroczystości kościelne poprzedziło odsłonięcie pocztu prezesów ZKP w siedzibie Zarządu Głównego stowarzyszenia przy ul. Straganiarskiej w Gdańsku. Mszy świętej w Bazylice Mariackiej przewodniczył Metropolita Gdański, abp. Tadeusza Wojda. Widać było wiele pocztów sztandarowych, a wśród nich delegacje Kartuz, Kościerzyny, Chmielna, Stężycy itd. Na czele, jak zawsze sztandar Zarządu Głównego z Brunonem Cirockim, jako chorążym. Po mszy był czas na wspólne zdjęcie z ks. arcybiskupem. Następnie pochód z kościoła udał się pod pomnik Księcia Świętopełka Wielkiego. Tam prezes Zarządu Głównego Jan Wyrowiński złożył wieniec i powiedział:

– Świętujemy moment, w którym przed 65 laty grono osób, którym na sercu leżała sprawa kaszubska, wykorzystując odwilż polityczną, postanowiło zorganizować się w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim. W historii Kaszubów nie było nigdy tak długo działającej organizacji. Jesteśmy przekonani, że będziemy działali jeszcze przez następne 65 i więcej lat dla dobra Kaszub, Pomorza i Polski – podkreślał prezes ZKP

Dziś Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie posiada 70 oddziałów terenowych i liczy ponad 6,5 tys. członków. Pracami kieruje Rada Naczelna i Zarząd Główny, na którego czele stoi prezes.

Uhonorowano działaczy ZKP

Dalsza część uroczystości odbyła się w Centrum Świętego Jana. Wśród obecnych widać było parlamentarzystów i samorządowców z regionu, z marszałkiem Mieczysławem Strukiem na czele. W uroczystościach wzięło udział wielu Zrzeszeńców, ale z naszych samorządowców zauważyć można było tylko dwóch: wójta Chmielna Michała Melibrudę i członka zarządu powiatu kartuskiego Eugeniusza Pryczkowskiego. Wrażenie na wszystkich wywarło odczytanie przez aktora i działacza kaszubskiego Zbigniewa Jankowskiego dużego fragmentu “Żëcégò i przigód Remùsa”. Głos zabrali: marszałek Mieczysław Struk, Jan Wyrowiński prezes ZKP. List w imieniu wiceministra Jarosława Sellina odczytał Kazimierz Klawiter, a w imieniu nieobecnego senatora Kazimierza Kleiny list odczytała Lucyna Radzimińska. Prowadzący uroczystość Mariusz Szmidke odczytał list od Edmunda Kamińskiego, jednego z dwóch żyjących współzałożycieli Zrzeszenia Kaszubskiego.

Podczas uroczystości wręczono Medale 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem i Powrotu Pomorza do Polski. Wśród pięciu laureatów znaleźli się: Wanda Lew-Kiedrowska, dr Justyna Pomierska, Wawrzyniec Samp, prof. Edmund Wittbrodt oraz nieobecny w sobotę o. prof. dr hab. Adam Ryszard Sikora. 

Artystycznie jubileusz ubogacił Chór XIX Liceum Ogólnokształcącego im. M. Mokwy w Gdańsku.

ZKP/opr.red

Mieczysław Struk Marszałek Pomorski

Z satysfakcją mogę o tym jubileuszu mówić, nie tylko dlatego, że pełnię funkcję w administracji samorządu. Ale też dlatego, że jestem członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Dlatego bardzo zależy mi na tym, żeby to, co jest solą tej ziemi, zwłaszcza ziemi kaszubskiej kultywować. To tradycja, przywiązanie do wiary, umiłowanie tej ziemi, zwyczajów, odrębność kulturowa. To także troska o kultywowanie języka w połączeniu z wiarą. Wydaje się, że to są tak silne fundamenty, na których możemy rozwijać kaszubszczyznę, troszcząc się o jej stałość i rozwój. To widać na co dzień. To pokazują uczące się języka kaszubskiego dzieci. To także liczne publikacje, rozwój muzeów, gdzie pokazujemy ogrom kultury kaszubskiej. Jest wiele przejawów, które stanowią dobro całej ziemi pomorskiej. I dzisiaj możemy się szczycić tym, że przez 65 lat działalności ZKP tysiące ludzi odcisnęło pozytywne piętno w rozwoju ziemi pomorskiej. 

Komentarze