Gmina Nowa Karczma Wokół nas

Nowa Karczma. Uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Złote Gody – edycja 2020 i 2021

Dwadzieścia dwie pary świętowały wspólnie swój jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystości zorganizował urząd gminy. Tradycyjnie zaczęto od życzeń i medali, a uroczystości zakończył poczęstunek i pamiątkowe zdjęcie.

Takie uroczystość to tradycja w gminie. Wyjątkiem był rok ubiegły, kiedy to z powodu pandemii wydarzenie nie odbyło się. Stąd tegoroczna uroczystość była podwójna, gdyż dotyczyła jubilatów z roku ubiegłego i bieżącego.

Szacowne pary małżeńskie zaproszono do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie. Pozytywnie odpowiedziało dziesięć małżeństw jubilatów z 2020 roku i dwanaście ,,złotych par’’ z bieżącego roku. W spotkaniu wzięli też udział sołtysi wsi, z których pochodzą jubilaci. Samorząd gminy reprezentowali: wójt gminy Andrzej Pollak i Alina Lubecka wiceprzewodnicząca Rady Gminy. Nie mogło zabraknąć Wiolety Czarnowskiej kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Aleksandry Peplińskiej dyrektor GOKSiR.

Medale od Prezydenta i upominki od gminy

Zgodnie z tradycją jubilaci Złotych Godów zostali uhonorowani Medalem ,,Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie’’ nadanym przez Prezydenta RP. Wręczyli je przedstawiciele władz samorządu. Razem z medalami jubilaci otrzymali od nich upominki i kwiaty. Do każdej pary kierowane były oddzielne gratulacje i życzenia dalszego wspólnego pożycia w zdrowiu i radości. Dalsza część spotkania upłynęła na poczęstunku, przy którym oddawano się rozmowom i wspomnieniom jak przystało na okoliczności spotkania.

– Z okazji  jubileuszu pożycia małżeńskiego pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze gratulacje za tak pięknie dotrzymane zobowiązanie, życząc kolejnych jubileuszy, dalszych spokojnych lat wspólnego życia w zdrowiu i harmonii, a także radości i satysfakcji z przeżytych wspólnie 50 lat zgodnie ze złożonym sobie przyrzeczeniem – życzą jubilatom wójt A. Pollak i W. Czarnowska kierownik USC

D. Tryzna

Jubilaci Złotych Godów:

 • Teresa i Alfons Ciemińscy
 • Elżbieta i Stefan Dawidowscy
 • Stefania i Stanisław Grobelni
 • Henryka i Roman Gruchałowie
 • Regina i Zygmunt Guzmanowie
 • Maria i Henryk Kleinschmidt
 • Regina i Ryszard Kolkowie
 • Maria i Józef Patokowie
 • Maria i Jan Roszkowscy
 • Bernadeta i Brunon Zarembscy
 • Danuta i Edward Szmaglińscy
 • Teodora i Gerard Węsierscy
 • Bogumiła i Roman Boninowie
 • Urszula i Stefan Weisbrodt
 • Maria i Wiesław Burzyńscy
 • Ludwika i Walenty Mrukowie
 • Urszula i Stanisław Karczyńscy
 • Agnieszka i Józef Studzińscy
 • Teresa i Reginard Szczęśni
 • Maria i Wojciech Prądzińscy
 • Jadwiga i Henryk Stangelowie
 • Irena i Zygmunt Kozłowscy

Komentarze