Gmina Nowa Karczma Inwestycje

Gmina Nowa Karczma. Projekt Odnawialnych Źródeł Energii. Wybrano dostawcę pomp ciepła

Gminny projekt OZE wszedł w kolejną fazę. W styczniu bieżącego roku rozstrzygnięto przetarg dotyczący wyłonienia firmy, która dostarczy i zamontuje w trzech gminnych świetlicach pompy ciepła. Zadanie to zrealizuje firma ODWIERTY.NET z Przodkowa.

Nowa Karczma projekt OZE realizuje w partnerstwie z Lipuszem. Podzielono go na dwie części. Na tą, która dotyczy mieszkańców wspólny przetarg ogłosi lider zadania – Lipusz. Natomiast w części dotyczącej obiektów użyteczności publicznej gminy ogłaszają przetargi oddzielnie.

Firma ODWIERTY.NET zwycięzcą

Nowa Karczma swój ogłosiła przetarg na początku grudnia ubiegłego roku. Zaznaczyła, że na to zadanie przeznaczy nie więcej niż 414 tys. zł. Do konkursu ofert zgłosiło się łącznie pięć firm. Propozycje zaczynały się na kwotach liczących od 221 tys. zł, a sięgały do ponad 808 tys. zł. Poponad miesiącu komisja przetargowa za najkorzystniejszą ofertę uznała te, złożoną przez firmę ODWIERTY.NET, której siedziba znajduje się w Przodkowie. Przedsiębiorstwo to zaoferowało wykonanie zadania za kwotę prawie 370 tys. zł. Zadanie ma być wykonane do połowy maja tego roku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż trzech gruntowych pomp ciepła w ramach projektu realizowanego przez RPO.  W ten sposób świetlica wiejska w Grabowie Kościerskim  uzyska pompę ciepła o mocy 25 kW. Natomiast świetlica wiejska w Grabówku oraz w Skrzydłowie  zostanie wyposażona w pompę o mocy 20 kW. Ponadto wykonawca jest zobowiązany do wykonania odwiertów i montażu rurociągów instalacji wodnej. A po wykonaniu robót będzie musiał przeszkolić przyszłych użytkowników instalacji na temat jej prawidłowej obsługi. Ponadto podczas całego okresu gwarancji wykonawca będzie wykonywał bezpłatne usługi serwisowe.

UG/opr.red

Komentarze