Powiat kościerski Wokół nas

Powiat kościerski. Rok 2020 w statystykach. Większość gmin odnotowuje spadek liczby mieszkańców

Analiza danych statystycznych otrzymanych od gmin powiatu kościerskiego w większości pokazuje tendencje niekorzystne. Dotyczy ona wszystkich wskaźników, o które zapytaliśmy. Tylko w mieście Kościerzyna i gminie Lipusz odnotowano wzrost liczby mieszkańców.

Miasto Kościerzyna

Największą liczbę urodzeń zanotowano w gminie miejskiej Kościerzyna. W ubiegłym roku przyszło tu na świat 240 dzieci, to prawie tyle co rok wcześniej. Podobnie statystyka ma się, jeżeli chodzi o małżeństwa. Natomiast jeśli chodzi o liczbę zgonów, to rok 2019 przyniósł dużo większą ich liczbę. Zmarło 268 mieszkańców wobec 212 zgonów z roku 2019. Liczba ludności w porównaniu z rokiem 2019 wzrosła o 304 osób i wynosiła na dzień 31 grudnia 2020 r. – 22605 mieszkańców.

Gmina Kościerzyna

To druga pod względem liczby mieszkańców gmina w powiecie. Na koniec 2020 roku mieszkało tu 15804  osób, a to oznacza, że spadła ona o 58 osób w porównaniu z rokiem 2019. Spadła również liczba narodzonych dzieci. W 2020 roku na świat przyszło tu 216 noworodków, a rok wcześniej było ich 221. Tendencja spadkowa i to mocno uwidoczniła się, jeśli chodzi o liczbę zawartych małżeństw. W 2020 roku było ich tylko 111, podczas gdy rok wcześniej było ich aż 185. Korzystnie za to przedstawia się też statystyka, jeśli chodzi o zgony. O dziwo, w tym covidowym roku było ich mniej, bo 119, wobec 132 w roku poprzedzającym.

Gmina Nowa Karczma

Następna pod względem liczebności jest gmina Nowa Karczma. Niestety, tu liczba mieszkańców również zmalała. Na koniec 2020 odnotowano ich 7001 podczas, gdy w 2019 roku było 7018. Ubiegły rok przyniósł też mniejszą liczbę urodzonych dzieci. Statystyki mówią o 88 noworodkach podczas, gdy w 2019 roku było ich 115. Za to było o 20 więcej małżeństw. W ubiegłym roku odnotowano ich 61. Ewidencja ludności podaje, ze w 2020 roku zmarło 70 mieszkańców, czyli o 12 więcej niż w 2019.

Gmina Stara Kiszewa

W tej gminie mieszka, jak podają statystyki, na koniec ubiegłego roku mieszkało 6789 osób. To oznacza, że łączna liczba mieszkańców zmniejszyła się o 21 osób w porównaniu z 2019 rokiem. W roku ubiegłym urodziło się tu 67 dzieci. To o 30 mniej niż w 2019 roku. W 2020 zawarto też mniej małżeństw. Odnotowano ich tylko 45. W ubiegłym roku zmarło o dziesięć osób więcej niż rok wcześniej. Odnotowano 76 zgonów.

Gmina Karsin

Kolejną gminą pod względem liczby ludności jest Karsin. Na koniec 2020 roku mieszkało tu 6572 osoby. To o siedem mniej niż w 2019 roku. Rok ubiegły przyniósł również spadek wśród noworodków. Na terenie gminy urodziło się 64 dzieci, wobec 85 z 2019 roku. Spadek i to o 90% dotyczy również liczby małżeństw. Przez cały rok było ich tylko 26 rok. W 2020 roku zmarło 76 osób. To niewielki wzrost wobec 2019 roku.

Gmina Dziemiany

Liczba mieszkańców tej gminy na koniec ubiegłego roku wynosiła 4421 osób. To spadek o 11 osób wobec 2019 roku. Niestety w 2020 spadła również liczba narodzonych dzieci. Odnotowano 46 noworodków wobec 61 rok wcześniej.  Również mniej par wstąpiło w związek małżeński. Natomiast o ponad 100% wzrosła liczba zgonów w ubiegłym roku na terenie gminy. Było ich 48 wobec 23 z roku 2019.

Gmina Lipusz

Ewidencja ludności przekazał nam, że na koniec 20200 roku gmina ta liczyła 3750 mieszkańców. To o osiem osób więcej niż w 2019, a tym samym gmina ta jest drugim samorządem, gdzie odnotowano wzrost liczby mieszkańców. Pozostałe statystyki niestety mają tendencję spadkową. W tej gminie urodziło się 37 dzieci, to o piętnaście narodzeń mniej w porównaniu z 2019 rokiem. Ponadto zawarto jedynie 18 małżeństw, czyli o osiem mniej niż w roku poprzednim. W ubiegłym roku zmarło 31 osób, a to oznacza, że liczba zgonów wzrosłą biorąc pod uwagę rok 2019.

Gminy Liniewo nie ujęliśmy w naszych statystykach, ponieważ błąd systemu informatycznego w gminie uniemożliwił otrzymanie danych. Do tematu powrócimy.

red.

Komentarze