Gmina Nowa Karczma Inwestycje Samorząd

Gmina Nowa Karczma. Sesja budżetowa. Radni jednogłośnie za budżetem na 2024 rok

20 grudnia podczas sesji radni gminy Nowy Karczmy jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2024 rok z wydatkami na inwestycje w kwocie aż 19 mln zł. Na wspomnianą wartość składają się m.in. przedsięwzięcia drogowe na terenie gminy, czy inwestycje w infrastrukturę wod-kan.

Zgodnie z przyjętym zarządzeniem dochody ustalono na poziomie ponad 56,3 mln zł. Natomiast wydatki zaplanowano na kwotę trochę ponad 59,8 mln zł. W tym na wydatki majątkowe, czyli te finansujące inwestycje zabezpieczono przeszło 19 mln zł.

W związku z tym, że prognozowane wydatki przewyższają dochody, wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 3,51 mln zł. Ma on zostać sfinansowany przychodami stanowiącymi zaciągane kredyty i pożyczki w kwocie 3,52 mln zł.

Najważniejsze inwestycje

Na zadania inwestycyjne gmina planuje przeznaczyć 19 mln zł. Na tę kwotę składa się 31 zadań, z których zdecydowana większość to zadania wieloletnie. Najwięcej środków, bo aż 6,14 mln zł pochłonie zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie.

Kolejne 5,1 mln zł dotyczy rozbudowy infrastruktury drogowej. W tym dziale największą kwotę, bo 2,1 mln zł zabezpieczono na budowę drogi w Nowej Karczmie w ciągu DW 224. Za kwotę 1,1 mln zł planuje się budowę odcinka drogi gminnej Lubań – Rekownica. Ponadto 4,89 mln zł przeznaczone zostanie na rozbudowę wod-kan, w tym 1,57 mln zł zabezpieczono na rozbudowę gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i 1,3 mln zł planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Grabówko oraz zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowa Karczma. Środki w wysokości 1,36 mln zł gmina zabezpieczyła na modernizację budynków placówek oświatowych. Wśród istotnych zadań jest także rozbudowa budynku remizy strażackiej w Lubaniu, która docelowo pochłonie 463 tys. zł. Planuje się również budowę budynku komunalnego w Grabowie Kościerskim za łączną kwotę 550 tys. zł. W budżecie zabezpieczono także 300 tys. zł na zadania jednoroczne. Chodzi o modernizację na drogi śródpolnej w Szumlesiu Królewskim za 200 tys. zł i przebudowę ul. Majkowskiego w Nowej Karczmie wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem przyległych terenów gminnych za 100 tys. zł.

Uchwała budżetowa została przyjęta przez radnych jednogłośnie.

red.

Komentarze