Gmina Przodkowo Wokół nas

Gmina Przodkowo. Rekordowo szybko podjęte uchwały. Absolutorium i wotum zaufania dla wójta

Rada Gminy Przodkowo jako pierwsza w naszym regionie podjęła uchwały o udzieleniu wójtowi Andrzejowi Wyrzykowskiemu wotum zaufania oraz o udzieleniu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Czy za przykładem słynącej z dobrej organizacji, konstruktywnej współpracy wójta z radą i wzorowego zarządzania gminą, pójdą niebawem inne samorządy?

W ostatni dzień kwietnia odbyła się w Przodkowie XXII Sesja Rady Gminy podczas której podjęto istotne dla dalszego funkcjonowania uchwały. Zanim jednak to nastąpiło minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Zdzisława Stradę, długoletniego radcy prawnego świadczącego swoje usługi na rzecz gminy przez 28 lat. Ważną częścią sesji był raport o stanie gminy przedstawiony przez wójta Andrzeja Wyrzykowskiego zawierający podsumowanie działań w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Piętno pandemii

Włodarz gminy zwrócił uwagę na wyjątkowy wątek raportu a mianowicie sprawy związane z pandemią. Radni usłyszeli, że np. program senioralny gminy na który udało się pozyskać aż 0,5 mln zł nie mógł być zrealizowany. Podobnie rzecz miała się z wieloma tradycyjnymi inicjatywami urzędu.

– Pandemia mocnym piętnem odcisnęła się w życiu społecznym i gospodarczym gminy oraz zaważyła na zdrowiu fizycznym i psychicznym mieszkańców – mówił wójt A. Wyrzykowski.

W dyskusji po wystąpieniu wójta głos zabrał tylko radny Mirosław Kroll. Zapytał o dwie konkretne sprawy: drogę Stanisławowy – Szarłata i remont gminnej hali sportowej. Na obie uzyskał pełną odpowiedź i z jego reakcji wywnioskować można było, że jest usatysfakcjonowany. Widać to było również w głosowaniu nad wotum zaufania dla włodarza samorządu. Było ono jednomyślne. 

Jednogłośne, bezproblemowe „zwycięstwo”

Następnie radni głosowali nad Uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Przodkowo za 2020 r. W tym przypadku wynik głosowania radnych był także jednomyślnie akceptujący. Trzecią uchwałę jaką radni przyjęli było udzielenie wójtowi gminy Przodkowo absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2020 r. Dochody gminy w minionym roku przekroczyły 70 mln zł. Wykonano je w stu procentach. Natomiast wydatki ostatecznie wyniosły ponad 67,6 mln zł i zrealizowano w 92 proc. Gmina Przodkowo na koniec 2020 miała zadłużenie w kwocie nieco ponad 28,3 mln zł, co stanowi 40 proc. jej jednorocznych dochodów. Wśród zrealizowanych inwestycji najwięcej było tych drogowych realizowanych przy pomocy środków z FDS.

Radni podobnie jak w dwóch pierwszych przypadkach jednomyślnie przynieśli uchwałę absolutoryjną. Po przyjęciu uchwał wójt A. Wyrzykowski podziękował radnym za zaufanie i wręczył kwiaty najbliższym współpracownikom: Grażynie Ramczyk Skarbnikowi Gminy oraz Izabeli Kloskowskiej Sekretarzowi Gminy. 

Sam natomiast otrzymał podziękowania i kwiaty od Prezydium Rady.  

BM

Komentarze