Gmina Przodkowo Inwestycje Samorząd

Gmina Przodkowo. Sesja budżetowa. Jednogłośna decyzja radnych

28 grudnia odbyła się ostatnia w tym 2023 roku sesja, podczas której radni podjęli wiele ważnych decyzji dotyczących funkcjonowania gminy Przodkowo w nowym roku.

Po otwarciu i przyjęciu porządku obrad głos zabrał wójt Andrzej Wyrzykowski. Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał. Radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na rok 2024. Szerokiej prezentacji zapisów planu finansowego dokonał włodarz gminy. Ujęto w nim, że dochody gminy w 2024 roku będą na poziomie 72 mln zł. Natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 73,3 mln zł, w tym 13 mln zł na inwestycje.

– Na inwestycje przeznaczamy 37 proc. naszego budżetu. To bardzo poważna kwota. Większość tego to środki pozyskane z funduszy krajowych i unijnych, więc w ciągu roku kwota na zadania inwestycyjne powiększy się o 10 mln zł – mówił wójt Andrzej Wyrzykowski.

Deficyt pomiędzy przychodami a wydatkami sięgnie 1,2 mln zł. Ma on zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Wszyscy radni „za”

Ponad 4,2 mln zł zabezpieczono na kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Przodkowo. Przebudowa odcinków dróg gminnych: Pomieczyno-Rąb, Pomieczyno ulica Ks. Borka pochłonie blisko 3,8 mln zł. W budżecie zabezpieczono ponad 3,5 mln zł na zadanie pn. ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przodkowie’’. Zaplanowano także budowę odcinków dróg gminnych w Czeczewie – ulica Spacerowa i ulica Długa i Warzenku ulica Wrzosowa za kwotę 1,09 mln zł. Na remont budynku świetlicy wiejskiej i izby regionalnej w Rębie zabezpieczono kwotę 268 tys. zł. W planie inwestycyjnym jest również rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przodkowie za 100 tys. zł.

Radni przyjęli plan finansowy na 2024 rok jednogłośnie.

– Dziękuję za jednogłośne przyjęcie budżetu. Myślę, że to dobry znak, że wszyscy zgadzamy się z kierunkami nakreślonymi w budżecie. Tak jak do tej pory liczę na waszą aktywność. Wiadomo, że wszystkie życzenia nie będą realizowane na raz. Dlatego ważne jest wybranie ich kolejności – podkreślił wójt.
Ponadto radni dyskutowali m.in. o oznakowaniu pionowym utwardzonych dróg, stanie dróg gminnych i oświetleniu ulicznym. W związku z tym, że była to ostatnia sesja w 2023 roku dużo było słów podziękowań za współpracę. Za pomoc w rozbudowie i remoncie Posterunku Policji w Przodkowie podziękował jego kierownik Krzysztof Walaszkowski.

UG/opr.red

Komentarze