Gmina Liniewo Inwestycje

Wysin. Remont kościoła pw. Wszystkich Świętych. Jest kolejny krok – wyremontowano boczne ołtarze

Remont wnętrza tego kościoła realizowany jest od kilku dobrych lat. Krok po kroku odnawiane są ważne elementy świątyni. Sprzyja temu umiejętność pozyskiwania przez parafię dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł.

Kościół parafialny w Wysinie to obiekt zabytkowy będący pod pieczą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Od ponad dwóch lat trwa remont wnętrza świątyni. Pod okiem proboszcza ks. Arkadiusza Ćwiklińskiego została dokonana już wymiana instalacji elektrycznej. Jesienią 2020 r. wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Mniej więcej w tym samym czasie rozpoczęto też remont ścian i sufitu prezbiterium. W tym czasie ołtarz został zdemontowany i skierowany do odrestaurowania oby odzyskał pierwotny wygląd. Ta część remontu została zakończona w 2021 r. Jesienią roku ubiegłego przystąpiono do kolejnego kroku, czyli remontu ołtarzy bocznych. W grudniu prace

konserwatorsko-restauratorskie przy tym zadaniu zostały zakończone. Było to możliwe dzięki m.in. dofinansowaniu w kwocie ponad 54 tys. zł od Samorządu Województwa Pomorskiego. Jak informuje ks. proboszcz, niecałe 15 tys. zł otrzymano też od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dalsze prace remontowe będą prowadzone w zależności od posiadanych funduszy.

Do tematu powrócimy.

D. Tryzna

Komentarze