Gmina Sierakowice Inwestycje

Gmina Sierakowice. Inwestycje drogowe w ramach obecnego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przez trzy lata pozyskali ponad 11,6 mln zł

W ubiegłym tygodniu wójt Tadeusz Kobiela odebrał z rąk Wojewody Pomorskiego czeki na ponad 10 mln zł dofinansowania dwóch inwestycji drogowych zgłoszonych od tegorocznych edycji RFRD. To największa kwota z otrzymanych dotychczas. Razem z poprzednimi dwoma edycjami daje to kwotę ponad 11,6 mln zł rządowej pomocy, dzięki której poprawi się stan dróg w gminie.

W pierwszej edycji programu ówczesnego Funduszu Dróg Samorządowych – w roku 2019 gmina otrzymała 50% dofinansowania wartego 3 mln zł projektu, który obejmował przebudowę ulic M. Kopernika, ul. Chłopskiej, ul. Św. Floriana w Sierakowicach i ul. Gryfa Kaszubskiego w Kamienicy Królewskiej. W edycji drugiej – 2020 roku ta pomoc była znacznie większa, bo sięgnęła kwoty ponad 5 mln zł. Sierakowice były też wyjątkiem w całym województwie, bo dofinansowanie dla nich sięgnęło aż 60% wartości zgłoszonego projektu. Ostatecznie gminie udało się go zrealizować za prawie 8,5 mln zł. Zadanie rozpoczęło się w roku ubiegłym, a zakończy się w lipcu br. Dotychczas zrealizowano przebudowę trzech ulic w Gowidlinie. Obecnie trwają prace na dwóch ulicach w Sierakowicach i przy budowie drogi Tuchlino – Zarębisko.

Kolejne ponad 5 mln zł

W tegorocznej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina otrzymała 50% dofinansowanie swojego projektu, który  obejmuje budowę czternastu dróg gminnych w dziewięciu sołectwach. Łączna długość wszystkich odcinków objętych wnioskiem wynosi ok. 6240 mb. Kosztorysowa wartość inwestycji to ponad 10,2 mln zł. Zadanie jest wieloletnie, stąd dofinansowanie, które trafi do gminy   tym roku będzie wynosić ponad 1,3 mln zł, w roku następnym w jego ramach gmina otrzyma ponad 3,2 mln zł, a w roku 2023 prawie 550 tys. zł.

– To jest dla naszej gminy nadzwyczajna pomoc. Zauważalna przez mieszkańców naszej gminy i doceniana przez nich. Panie Wojewodzie z podziękowaniami z całego serca od mieszkańców gminy Sierakowice – mówił po złożeniu podpisu pod umową wójt T. Kobiela

Szczegóły inwestycji

Jak podaje urząd, planowana inwestycja wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz na bezpieczeństwa pieszych. Wszystkie ujęte w inwestycji drogi dojazdowe zaprojektowano mając na względzie uspokojenie ruchu drogowego, zarówno w zakresie organizacji ruchu, jak i rozwiązań technicznych. Wszystkie one posiadają obecnie nawierzchnię gruntową. Utwardzenie ww odcinków dróg stanowczo podniesienie bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie Gminy Sierakowice.

red.

Komentarze