Gmina Sierakowice Inwestycje

Gmina Sierakowice. Modernizacja infrastruktury drogowej. Trwa przebudowa ulic Sportowej i Dębowej

W ubiegłym roku gmina złożyła do Funduszu Dróg Samorządowych pakiet gminnych inwestycji drogowych liczący osiem zadań. Zostały one zaakceptowane. Cztery były zadaniem jednorocznym a cztery zaplanowano na rok bieżący. Chodzi m.in. o przebudowę i rozbudowę ulicy Sportowej i Dębowej w Sierakowicach.

Roboty budowlane są najbardziej zaawansowane na ulicy Dębowej. Wykonano tu system kanalizacji deszczowej oraz inne prace związane z instalacjami podziemnymi. Ulica została wykorytowana – położono krawężniki. Wykonano również i utwardzono podkład. Na ulicy Sportowej prace dopiero ruszyły. Wycięto rosnące w pasie drogi drzewa i przygotowano armaturę betonową dla kanalizacji deszczowej.

Zakres inwestycji

Przedmiot inwestycji obejmuje wykonanie na każdej z ulic jezdni bitumicznych, odcinkową budowę chodników i poboczy wraz z budową kanalizacji deszczowej. W rejonie planowanych robót występuje konieczność przebudowy infrastruktury podziemnej i technicznej. Dzięki modernizacji tych ulic poprawi się spójność, drożność i efektywność dróg publicznych na terenie miejscowości. Ponieważ będą tworzyć one dodatkowy kanał komunikacyjny, pozwalający ominąć niezwykle ruchliwe centrum miejscowości Sierakowice. Całość robót powinna zakończyć się do końca listopada 2021r.

Dla przypomnienia cały pakiet ośmiu inwestycji wyceniony był na prawie 10 mln zł. Z FDS gmina wyjątkowo pozyskała aż 60% dofinansowanie, które wyniosło prawie 7 mln zł. Do tematu będziemy powracać.

Red.

Komentarze