Gmina Sierakowice Wokół nas

Gmina Sierakowice. Program „Czyste Powietrze”. Sierakowice wśród liderów w województwie

Mieszkańcy gminy Sierakowice od początku startu programu „Czyste Powietrze” wykazywali duże zainteresowanie uzyskaniem dofinansowania na wymianę źródła ciepła i ocieplenie swoich budynków. Tym samym samorząd został sklasyfikowany na podium wśród najaktywniejszych gmin.

Uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” miał za zadanie ułatwić mieszkańcom gminy Sierakowice aplikowanie o dofinansowanie. Po dwóch latach jego funkcjonowania  można zdecydowanie powiedzieć, że mieszkańcy chętnie z tej okazji skorzystali. 

WFOŚiGW w Gdańsku podsumował dotychczasowe efekty realizacji programu w poszczególnych gminach. Przedstawiono wykaz złożonych wniosków o dofinansowanie, liczbę zrealizowanych inwestycji i kwotę wypłaconej dotacji z podziałem na poszczególne gminy.

Mieszkańcy gminy Sierakowice z programu „Czyste Powietrze” na koniec 2023 otrzymali już 15,8 mln zł dotacji na wymianę starych „kopciuchów” i termomodernizację budynków. Gmina na koniec 2023 r. uplasowała się na trzecim miejscu wśród gmin z województwa pomorskiego z najwyższą kwotą wypłaconych dotacji.

Od 2018 r. do końca 2023r. na terenie gminy zrealizowano 662 przedsięwzięcia polegające na wymianie źródła ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Dotychczas mieszkańcy złożyli już  1107 wniosków o dofinansowanie, które są na etapie weryfikacji.

UG/opr.red

Komentarze