Gmina Somonino Inwestycje Samorząd

Gmina Somonino. Modernizacja infrastruktury drogowej. Trwa remont prawie 6 km dróg w gminie

Trwa przebudowa dróg na terenie gminy Somonino. Zadanie pochłonie ponad 3,2 mln zł. Efektem inwestycji będzie fakt, że w znaczący sposób poprawi ona infrastrukturę drogową w części gminy.

Obecnie trwa remont dróg gminnych w gminie Somonino polegający na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej. We wrześniu wójt podpisał umowy kartuskim przedsiębiorstwem „DROMOS” na realizację remontu trzech dróg gminnych. Pierwszy dotyczy drogi Goręczyno – Dąbrowa na odcinku o długości 1,8 km, kolejny Ostrzyce – Ramleje na odcinku o długości 0,6 km i trzeci Goręczyno – Ostrzyce na odcinku o długości 3,55 km.

Inwestycja ma zakończyć się w tym roku.

– To bardzo ważne i wyczekiwane inwestycje dla naszej gminy. Poprawi się komfort podróżowania i bezpieczeństwo na drogach. Realizacja inwestycji nie byłaby możliwa bez dofinansowania, o które wiele lat się staraliśmy – podkreślają władze gminy.

Całkowity koszt robót budowlanych wynosi 3,24 mln zł. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 2,2 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W planach kolejna inwestycja

To nie koniec inwestycji w infrastrukturę drogową. W październiku gmina Somonino otrzymała informacje, że wniosek na przebudowę drogi gminnej w Ramlejach znalazł się na liście zadań przeznaczonych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Dróg w 2024 r. Przedmiotowa droga połączy miejscowość Ramleje z Ręboszewem. Będzie to znacznie szybsze i krótsze połączenie z Kartuzami. Przebudowany zostanie ostatni odcinek do Ręboszewa, który nie ma nawierzchni asfaltowej. Obecnie transport na tym odcinku jest utrudniony ze względu na stan nawierzchni – liczne dziury, kałuże i błoto po opadach deszczu. Na realizację inwestycji gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 116,7 tys. zł. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji to II kwartał 2024 roku.

Nad/opr.red

Komentarze