Gmina Żukowo Inwestycje Powiat kartuski Samorząd

Chwaszczyno. Kolejny krok do budowy boiska treningowego

W styczniu odbyły się kolejne dwa spotkania robocze w sprawie budowy boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z niezbędnym zapleczem socjalno – biurowym w Chwaszczynie.

Na spotkania przybyli: wicestarosta Piotr Fikus, burmistrz Żukowa Wojciech Kankowski, przewodniczący RM Witold Szmidtke, radni Jolanta Wiercińska i Jacek Fopke, sołtys wsi Aleksandra Nosel i członkowie zarządu KS Chwaszczyno. Podczas spotkania projektanci, którzy opracowują dokumentację, przedstawili ostateczną wersję projektową, która została zaakceptowana przez wszystkich obecnych na spotkaniu. W ciągu kilku tygodni cała dokumentacja zostanie przekazana burmistrzowi Żukowa, który wyda warunki zabudowy dla tej inwestycji.

– Po uzyskaniu pozwolenia na budowę pod koniec 2024 roku, rozpoczniemy poszukiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację tej inwestycji. Burmistrz planuje pozyskanie od 50 do 75 proc. środków zewnętrznych. Wspólna realizacja zadania planowana jest na lata 2025-2026. Tym samym pragnę poinformować mieszkańców, iż deklarację, którą złożyłem 17 września na gali z okazji 20-lecia KS Chwaszczyno, o wsparciu tego przedsięwzięcia, jest realizowana i przynosi oczekiwane skutki. Bardzo dziękuję sponsorowi – Firmie TSL Bracia, s A. Nosel i Prezesowi KS Chwaszczyno Januszowi Płockiemu za sfinansowanie kosztów wykonania tej dokumentacji. Tylko razem możemy więcej – składa podziękowania P. Fikus.

opr.red

Komentarze