Gmina Przodkowo OSP Samorząd Wokół nas

Przodkowo. Druhowie podsumowali bogaty rok 2023. Podziękowali za nowy wóz

27 stycznia strażacy – ochotnicy z Przodkowa skwitowali działalności władz jednostki i przyjęli plany na 2024 rok To będzie wyjątkowy rok, ponieważ OSP Przodkowo obchodzić będzie 100-lecie istnienia. Z okazji jubileuszu otrzyma oficjalnie nowy wóz bojowy, którego zakup dokonany został w roku ubiegłym.

Zebranie otworzył prezes dh Marek Szulca, witając gości wójta Andrzeja Wyrzykowskiego i przewodniczącego Rady Powiatu Mieczysława Woźniaka. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć dha Józefa Halama i druhów z Żukowa, którzy w ubiegłym roku odeszli na wieczną służbę. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że jednostka liczy 55 członków, w tym 4 druhów honorowych i 2 druhny. Działa przy niej Kobieca Drużyna Pożarnicza. W ubiegłym roku jednostka brała udział w 68 akcjach. 19 wyjazdów dotyczyło pożarów. Pozostałe 49 to wyjazdy do miejscowych zagrożeń w zdecydowanej większości do wypadków. Przedstawiona została lista druhów, którzy na swoim koncie mają najwięcej wyjazdów.

Wyjątkowy budżet roku 2023

Ze sprawozdania skarbnika wynika, że wydatki jednostki w ubiegłym roku sięgnęły kwoty prawie 1,4 mln zł. Główną pozycją był zakup nowego wozu bojowego średniej wielkości, którego koszt wyniósł prawie 1,35 mln zł.

– Faktura dla firmy Szczęśniak, która dostarcza samochód, jest opłacona a auto jest w dyspozycji – mówił dh Mirosław Łaga. Przedstawił montaż finansowy tego zakupu.

Dodatkowo jednostce przybyło wyposażenia m.in. wentylator oddymiający, torba, mundury itd.

Przedstawione zostały plany na rok bieżący, w którym druhowie chcą m.in. pozyskać dwóch nowych członków, uzupełnić wyposażenie, ale również wziąć udział w pielgrzymkach do Sianowa i Wejherowa. Plany zakupów związane są m.in. ze środkami, jakie jednostka ma otrzymać za frekwencję podczas wyborów październikowych.  

Dziękowali strażacy i podziękowania dla nich

Druhowie jednostki zatwierdzili sprawozdanie roku ubiegłego i przegłosowali wniosek o przekazanie ekwiwalentu na cele statutowe. W wystąpieniu podsumowującym dh M. Szulca podkreślał duże zasługi wójta gminy w zebraniu środków na nowe auto.

– Wójtowi bardzo mocno dziękujemy za to, że bardzo dobrze wykonuje swoją pracę. To przede wszystkim dzięki niemu udało się pozyskać tyle pieniędzy z różnych źródeł na ten wóz – dziękował w imieniu druhów prezes jednostki.

Natomiast za działalność ubiegłego roku wiele podziękowań trafiło do zebranych od mł. bryg. Wojciecha Markowskiego z KP PSP w Kartuzach. W imieniu mieszkańców druhom dziękował A. Wyrzykowski, podkreślając że zawsze można na nich liczyć. Podał przykład pożaru kurnika w Rębie. Do tych podziękowań przyłączył się również przedstawiciel powiatu M. Woźniak. Zwrócił uwagę, że 1/3 z obecnych to druhowie młodzi, co dobrze wróży jednostce. Swoje wystąpienie zakończył życzeniami dla wszystkich na bieżący rok.

D. Tryzna

Druhowie najczęściej biorący udział w akcjach

 • Petryński Tomasz – 39 razy
 • Petryński Jakub – 34 razy
 • Leyk Andrzej – 33 razy
 • Stencel Karol – 31 razy
 • Stencel Bartłomiej – 30 razy
 • Mejer Marek – 29 razy
 • Leyk Paweł – 28 razy
 • Szulca Marek – 24 razy
 • Żmuda-Trzebiatowski Patrycjusz – 23 razy
 • Warkusz Adam – 22 razy
 • Żmuda-Trzebiatowski Ireneusz – 20 razy

Montaż finansowy zakupu nowego wozu bojowego

 • 368 tys. zł – gmina Przodkowo
 • 380 tys. zł – Komenda Główna PSP
 • 100 tys. zł – starostwo powiatowe
 • 100 tys. zł – Ministerstwo Sprawiedliwości
 • 300 tys. zł – rezerwa premiera RP
 • 100 tys. zł – Narodowy Fundusz Obywatelski
 • 7 tys. zł – Fundusz Ubezpieczeń

Komentarze