Gmina Somonino Inwestycje Samorząd Wokół nas

Gmina Somonino. Zabytkowe budynki w Piotrowie odzyskają blask

W tym roku przebudowany zostanie budynek świetlicy wiejskiej w Piotrowie na cele zielonej szkoły. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z którego gmina pozyskała dofinansowanie.

Wieś Piotrowo jest najmniejszym sołectwem w gminie. Budynek po starej szkole znajduje się w otoczeniu lasów. Ta lokalizacja sprawia, że jest on atrakcyjny na wydarzenia związane z promowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Od 2010 roku gmina systematycznie odnawiała budynek po byłej szkole, tworząc na parterze świetlicę wiejską. To zapoczątkowało, że mieszkańcy i liczne okoliczne podmioty zaczęły organizować tam różnego typu wydarzenia.

Stara szkoła stała się już bazą marszy Nordic Walking, plenerowych imprez przyrodniczych, dożynek, jarmarku tradycji czy szkoleń dla KGW. Duże zainteresowanie obiektem wykazują również harcerze z całego powiatu, którzy chętnie tam nocują. Władze gminy chciałyby w pełni wykorzystać zabytkowy obiekt, aby służył mieszkańcom. Projekt wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

Nie jedna, a dwie inwestycje

Realizacja inwestycji zbliża się dużymi krokami, ponieważ 11 stycznia ogłoszono przetarg na zadanie.

Zakres inwestycji obejmuje adaptacje nieużytkowego poddasza budynku na cele zielonej szkoły z przebudową części budynku i budową nowych schodów. Na poddaszu mają powstać dwa pomieszczenia dla dzieci i młodzieży z łazienkami, pokój opiekunów, łazienka dla osób niepełnosprawnych i opiekunów oraz komunikacja. Budynek zostanie wyposażony w schodołaz.

Ponadto na ten rok zaplanowano także remont budynku gospodarczego stanowiącego zaplecze dawnej szkoły w Piotrowie. Obiekt jest również wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Zakres prac obejmie roboty dekarskie, w tym wymianę pokrycia dachu, remont elewacji budynku, wymianę stolarki zewnętrznej czy remont wnętrza budynku. Wykonanie zadania pozwoli przywrócić dawną funkcjonalność obiektu oraz zapewni odpowiednie zaplecze dla działań w świetlicy zlokalizowanej na tej samej działce.

Co najważniejsze, na oba przedsięwzięcia, tj. przebudowę budynku świetlicy i remont budynku gospodarczego gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 851 tys. zł.

Nad/opr.red

Komentarze