Gmina Nowa Karczma Samorząd Wokół nas

Gmina Nowa Karczma. Wsparcie dla NGO. Ponad 174 tys. zł dla organizacji pozarządowych

Gmina Nowa Karczma rozpatrzyła wnioski jakie wpłynęły w związku z ogłoszonymi konkursami na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Trzynaście wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, co dało łącznie kwotę 174,5 tys. zł.

Najwyższą kwotę – łącznie 60 tys. zł otrzymała Fundacja „Sprawni Inaczej” w Gdańsku na realizację trzech zadań. Kwota 25 tys. zł zostanie przeznaczona na zapewnienie około 8 rodzinom specjalistycznej pomocy w prowadzeniu wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży. Kolejne 21 tys. zł fundacja przeznaczy na zapewnienie dowozu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie osób niepełnosprawnych z terenu gminy Nowa Karczma i pozostałe 14 tys. zł na dowozy szansą na aktywizację osób niepełnosprawnych.

Dofinansowania dla kilkunastu organizacji

Uczniowski Klub Sportowy przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji pozyskał 45 tys. zł na zadanie „Sport dla wszystkich”. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska AP FilSport dotowano kwotą 20 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, dyscyplina: piłka nożna wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy. Ludowy Klub Piłkarski przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji otrzymał 19 tys. zł na „Sport dla każdego”. Fundacja IN MUNDO zyskała 10 tys. zł na zadanie pn. Sport to najpiękniejsza choroba i najzdrowsze uzależnienie. Niewiele mniej – 6,5 tys. zł otrzymało Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie specjalistyczne oddziaływań profilaktycznych szkół gminy Nowa Karczma. Kościerski Klub Kyokushin Karate został wsparty kwotą 6 tys. zł na organizację zajęć, wyjazdów na szkolenia obozy, zgrupowania i zawody w zakresie kultury i sportu. Stowarzyszenie „Aktywnie i z pasją” otrzymało 4 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Spędzaj czas aktywnie i z pasją”. Klub Sportowy Aqua Sport za 2 tys. zł będzie realizował zadanie pn. „Sekcja pływania oraz pływania w płetwach”. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubaniu została wsparta kwotą 1 tys. zł na zadanie pn. „Adaptacja czasu wolnego poprzez aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu w gronie rówieśników”. Kaszubski Związek Wędkarski „Morenka” również za 1 tys. zł zorganizuje zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży, mające na celu upowszechnianie wędkarstwa wśród młodych osób jako sposób spędzania wolnego czasu.

UG/opr.red

W ramach konkursu dla NGO wsparcie otrzymał również Kościerski Klub Kyokushin Karate.

Komentarze