Powiat kościerski Samorząd

Kościerzyna. Spotkanie przedstawicieli rządu z samorządowcami kościerskimi. 144 mln zł pomocy rządowej na inwestycje w powiecie warte 225 mln zł

Dziś w Kościerzynie wiceminister infrastruktury Marcin Horała i wojewoda pomorski Dariusz Drelich spotkali się z włodarzami samorządów powiatu kościerskiego. Celem było podsumowanie pomocy rządowej, która w ramach różnych programów w latach 2018-2021 trafiła do gmin i powiatu po to, aby zrealizowane zostały inwestycje potrzebne mieszkańcom.

Gospodarzem spotkania była starosta Alicja Żurawska. W swoim wystąpieniu podkreśliła rangę pomocy programów rządowych w dziele rozbudowy infrastruktury służącej mieszkańcom powiatu. Zwróciła uwagę, że dzięki milionom złotych tej pomocy w tym dziele nastąpił milowy skok. Podziękowała w imieniu samorządowców, a przede wszystkim mieszkańców powiatu obecnym na spotkaniu przedstawicielom rządu za pomoc. Kończąc swoje wystąpienie powiedziała:

– Możemy się pochwalić wieloma inwestycjami. Natomiast też musimy patrzeć w przyszłość, co się dzieje na rynku i gospodarce. Mamy wiele obaw, ale z drugiej strony jesteśmy optymistami, bo widzimy, że jest ogromne wsparcie rządu w ramach dotacji celowych na poszczególne działania –  przestrzegała A. Żurawska

O programach rządowych, które oferowały pomoc dla samorządów mówił wojewoda pomorski. Chodzi o program, który dzisiaj ma nazwę Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Następnie Fundusz Inwestycji Lokalnych, nazywany często ,,Covidowym” i ostatnio Fundusz Inwestycji Strategicznych, czyli program Polski Ład. Podkreślił, że samorządy powiatu kościerskiego bardzo skutecznie wnioskowały do programów rządowych.

O roli pomocy rządowej dla samorządów mówił wiceminister M. Horała. Następnie każdy włodarz samorządu przedstawił na jakie inwestycje jego gmina w latach 2018-2021 otrzymała pomoc rządową i o jakie kwoty chodziło.

Każdy z włodarzy dziękował na swój sposób

Ze złożonych sprawozdań wynika, że w ostatnich czterech latach największą pomoc otrzymało Miasto Kościerzyna. To ogromna kwota prawie 33,5 mln zł, dzięki której zrealizowano inwestycje warte ponad 64 mln zł. Wynika z tego, że na połowę ich wartości pozyskano środki zewnętrzne. Tylko o 300 tys. zł mniej pozyskał powiat kościerski. Wartość inwestycji zrealizowanych to prawie 51 mln zł. Jak wspomniała starosta A. Żurawska, w zestawieniu nie ujęto pomocy po nawałnicy, dzięki której w 2018 roku do powiatu trafiło 16 mln zł na naprawę zniszczonych dróg. W sumie dałoby to powiatowi kościerskiemu zawrotną kwotę 50 mln zł pomocy ze strony rządu.

Z gmin wiejskich największą pulą pozyskanych środków z programów rządowych może się pochwalić gmina Nowa Karczma. To prawie 14 mln zł, dzięki którym zrealizowano inwestycje warte ponad 22 mln zł.

Jednak największym wskaźnikiem dofinansowań rządowych przy realizacji swoich inwestycji mogą się pochwalić gminy Stara Kiszewa i Karsin. W przypadku tej pierwszej to rewelacyjny wynik 90 proc. To znaczy, że gmina ze swojego budżetu wyłożyła tylko 10 proc. wartości danej inwestycji. Choć, jak usłyszeliśmy od wójta Mariana Picka, otrzymał on najmniejszą pomoc ze wszystkich gmin powiatu, a jest gospodarzem gminy, która obszarem i potencjałem ludzkim równa jest gminie Nowa Karczma czy Kościerzyna.

Rady wiceministra

Spotkanie zakończyło się wystąpieniem wiceministra M. Horały. Krótkim, ale rzeczowym. Zapraszając gminy do składania projektów na następne rozdanie z programu Polski Ład przestrzegał ich, aby wyzbyli się megalomanii i składali projekty na rzeczywiście potrzebne im inwestycje. Życzył wszystkim samorządowcom powodzenia.

D. Tryzna

Komentarze