Gmina Somonino Samorząd

Gmina Somonino. Zmiany pokoleniowe i powiew młodości

Pięciu nowych sołtysów  gminie

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Somonino, wójt gminy Marian Kowalewski oraz przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sołtysek, wyrazili podziękowanie sołtysom za dotychczasowa służbę dla dobra mieszkańców. Szczególne słowa wdzięczności skierowali do piątki zasłużonych sołtysów, którzy ustąpili miejsca nowym gospodarzom sołectw.

W pięciu sołectwach gminy Somonino doszło do zmiany sołtysów podczas zebrań wiejskich, które zakończyły się w czerwcu. Nowa fala pokoleniowa spowodowała, że w większości, nowymi gospodarzami sołectw, zostały osoby bardzo młode, które dopiero zaczynają przygodę z samorządnością na najniższym szczeblu. Nowo wybrani oraz kontynuujący urzędowanie na czele sołeckich społeczności sołtysi, otrzymali list gratulacyjny podpisany przez wójta M. Kowalewskiego i przewodniczącego Rady Gminy A. Sołtyska o treści: „Proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji wyboru na sołtysa. Niech oddanie lokalnym sprawom będzie zawsze nadrzędnym celem, a zaufanie, którym został(a) Pan (i) obdarzony(a) przez mieszkańców, dodaje odwagi i wytrwałości w czasie powierzonej służby”.

Zmiany w pięciu sołectwach

W wyniku wyborów podczas zebrań wiejskich, wyłoniono pięciu nowych sołtysów. W pozostałych sołectwach zachowane zostało status quo. I tak najstarszego stażem ze wszystkich sołtysów gminy – Stanisława Stefanowskiego z sołectwa Egiertowo zastąpił Kamil Klein. Sołtysem sołectwa Wyczechowo została Natalia Marszewska, która zastąpiła Elżbietę Draws. Genowefę Dymek z sołectwa Borcz zmienił Mateusz Zieliński. Nowym sołtysem Hopowa został Waldemar Grzędzicki, który zastąpił Małgorzatę Stromską. A Mirosław Szalewski zastąpił w sołectwie Ostrzyce Marka Szalewskiego.

W jedenastu sołectwach bez zmian

W pozostałych sołectwach funkcję tę pełnić będą dotychczasowi sołtysi. W Goręczynie Krzysztof Stencel. W Kameli Łucja Szadach. W Kaplicy sołtysem mieszkańcy wybrali ponownie Zbigniewa Dysarza, a w Piotrowie Kazimierza Gleinerta. W Połęczynie sołtysem pozostał Andrzej Kryszewski, natomiast w Ramlejach Ewa Szlija. Adam Wojtala ponownie wybrany został w Rątach a Tadeusz Regliński w Rybakach. Weterani na sołeckich urzędach Mateusz Adamczyk i Gerard Trepczyk, pełnić będą tę funkcję już trzecią kadencję. Ten pierwszy w malowniczo położonych Sławkach, a drugi w Somoninie. Mariola Sikora pozostanie sołtysem w Starkowej Hucie.

Wszyscy sołtysi otrzymali od wójta i prezydium Rady Gminy kwiaty i drobne upominki.

BM

Komentarze