Gmina Stara Kiszewa

Gmina Stara Kiszewa. Z ostatniej sesji. Zgoda w sprawie budżetu

Podczas sesji z 21 grudnia najważniejszą  z procedowanych uchwał była ta dotycząca budżetu na rok 2022. Radni byli w tej sprawie jednomyślni i pozytywnie zaaprobowali plan finansowy gminy na 2022 rok.

Projekt uchwały przedstawiła skarbnik gminy Gabriela Ciecholewska. W 2022 roku dochody budżetu gminy Stara Kiszewa zaplanowane zostały na łączną kwotę ponad 38,8 mln zł. Planowane wydatki opiewają na kwotę przeszło 40,1 mln zł. Deficyt w kwocie 1,29 mln zł samorząd planuje pokryć kredytem.

Pierwszorzędne inwestycje

Na zadania inwestycyjne gmina planuje przeznaczyć 10,26 mln zł. Na tę kwotę składa się trzynaście zadań. Aż pięć z nich związanych jest z modernizacją sieci wod-kan. Największą kwotę, bo 2,29 mln zł zabezpieczono na rozbudowę sieci wod-kan w miejscowości Konarzyny, Cięgardło, Olpuch, Chwarzenko i Stara Kiszewa wraz z rozbudową oczyszczalni w ostatniej miejscowości. Za kwotę 200 tys. zł planuje się wybudowanie sieci uzdatnia wody w Konarzynach. Ponadto 200 tys. zł przeznaczone zostanie na budowę uzupełniającej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

Wśród zadań drogowych najwięcej środków zabezpieczono na przebudowę dróg gminnych o łącznej długości 2,28 km – jest to kwota 4,6 mln zł. Warto przypomnieć, że inwestycja ta w znacznej części dofinansowana jest z programu ,,Polski Ład’’. Środki w wysokości 1 mln zł gmina zabezpieczyła na przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 214 w Starej Kiszewie. Wśród istotnych zadań jest także budowa ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego na odcinku Stara Kiszewa – Zamek Kiszewski za kwotę ponad 1 mln zł. Planuje się również modernizację drogi transportu rolnego w Nowym Bukowcu za 473 tys. zł i wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w Starych Polaszkach za niecałe 50 tys. zł. W budżecie zabezpieczono także 80 tys. zł na budowę oświetlenia w gminie i przekazanie 70 tys. zł na rozbudowę hospicjum przy kościerskim szpitalu.

Projekt uchwały budżetowej przyjęto jednogłośnie.

Red.

Komentarze