Gmina Liniewo Samorząd

Gmina Liniewo. Jednomyślność w sprawie budżetu przypieczętowana gratulacjami i podziękowaniami

W przedświąteczny piątek w sali wiejskiej w Orlu odbyła się sesja Rady Gminy Liniewo. Jednym z ważniejszych punktów obrad było procedowanie uchwały budżetowej na 2022 rok. Radni byli w tej kwestii zgodni i zaaprobowali ją jednogłośnie.

Uroczystą sesję budżetową z uwagi na zbliżające się wówczas święta rozpoczęto od ewangelii i życzeń świąteczno-noworocznych skierowanych do wszystkich mieszkańców gminy. Po uroczystym wstępie sesja przebiegała według przyjętego porządku. Zgodnie z harmonogramem zaczęto  uchwałą dotyczącą  budżetu gminy na 2022 rok.

Dochody samorządu  ustalono na poziomie 23,6 mln zł. Natomiast wydatki mają sięgnąć 26,7 mln zł, w tym te na inwestycje mają oscylować na poziomie 2,5 mln zł. Deficyt w kwocie 3,1 mln zł gmina zamierza pokryć z wolnych środków, kredytu długoterminowego i nadwyżki budżetowej.

Strategiczne zadania inwestycyjne

Wśród zadań inwestycyjnych przeważają te drogowe. W planach jest m.in. przebudowa dróg na terenie gminy za kwotę 445 tys. zł czy modernizacja dróg w Chróstach Wysińskich za 250 tys. zł. Zabezpieczono także 250 tys. zł na zmianę układu komunikacyjnego ul. Dworcowej i Nasiennej wraz z zagospodarowaniem terenu pokolejowego. Ponadto 200 tys. zł zapisano na przebudowę dróg śródpolnych na terenie gminy. Znaczną ilość środków pochłoną też inwestycje związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną. Jest to m.in. budowa czterech zbiorników retencyjnych oraz sieci wodociągowej za 200 tys. zł, modernizacja kanalizacji w Garczynie za 55 tys. zł czy budowa wodociągu Orle-Chrztowo za 35 tys. zł. Dodatkowo OSP w Głodowie otrzyma dotację celową w kwocie 130 tys. zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego. Ponadto 205 tys. zł zabezpieczono na zadania związane z oświatą i wychowaniem.

Zgoda w Radzie Gminy

Po przestawieniu założeń budżetu głos zabrał radny Ludwik Szparkowski, który wyraził podziękowanie wójtowi gminy.

– Muszę odnieść się do wykazu zadań, które będą realizowane. Od x lat prosiłem o taki wykaz i wreszcie się doczekałem. Myślę, że przyniesie to pozytywny wydźwięk tego, że przed sesją wójt rozdał radnym taki katalog, gdzie widać co będzie robione w najbliższym czasie. Chciałbym też dodać, że ten budżet jest skrojony na miarę możliwość wójta. Dziękuję – mówił radny L. Szparkowski

Następnie radni przeszli do głosowania, które okazało się tylko formalnością. Budżet został przyjęty jednogłośnie piętnastoma głosami ,,za’’.

– Gratuluję wójtowi, skarbnikowi oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego stworzenia. Dziękuję Radzie Gminy za to, że jest jednomyślna w tym temacie – mówił przewodniczący RG Adam Sosnowski

Na koniec w ramach podziękowań, na ręce włodarza gminy i jej skarbnika złożono gratulacje oraz bukiety kwiatów.

Red.

Komentarze