Miasto Kościerzyna Samorząd Wokół nas

Kościerzyna. W CIS świętowano 20-lecie wstąpienia Polski do UE. Dwudniowe warsztaty dla seniorów i dzieci

Centrum Integracji Społecznej otwarto w marcu 2020 roku dzięki środkom z UE, stąd decyzja jego kierownictwa, aby uczcić dwie ważne daty majowe związane z Unią Europejską.

Przestronna i nowoczesna siedziba CIS powstała w miejscu dawnej osiedlowej kotłowni i lokalu gastronomicznego. Wszystko za sprawą realizowanego od 2020 roku projektu unijnego dotyczącego rewitalizacji Osiedla Tysiąclecia. Oprócz ociepleń budynków wielorodzinnych, modernizacji ulic, w jego ramach budynek dawnej kotłowni został przebudowany tak, aby powstały w nim pomieszczenia służące realizacji projektu miękkiego skierowanego do mieszkańców osiedla. Na ten cel przeznaczono osobny budżet w wysokości prawie 0,5 mln zł. Do realizacji tego zadania powołane zostało Centrum Integracji Społecznej, którym od początku zarządza Joanna Kreft. W ramach projektu zrekrutowano 42 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Wzięły one udział w warsztatach zawodowych. Końcowym efektem realizacji projektu było wprowadzenie aż 22 osoby na rynek pracy.

CIS dzisiaj

Projekt unijny wygasł już, ale działalność Centrum jest kontynuowana dzięki środkom z miasta Kościerzyna. We wrześniu roku ubiegłego pracownicy CIS powołali stowarzyszenie, które zyskało status przedsiębiorstwa społecznego. Dzięki dotacji z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej zostały zakupione różne maszyny i urządzenia, które umożliwiły utworzenie dodatkowych sześciu miejsc pracy.

Dziś w dwóch pomieszczeniach „na zapleczu” centrum stoją maszyny do szycia, owerloki, plotery, czy urządzenia do sitodruku. Dzięki nim podopieczni CIS mogą znaleźć tu zatrudnienie i jest to dla nich okres przejściowy przed wejściem na rynek pracy.

Jak informuje dyrektor J. Kreft, średnio rocznie przewija się przez te pomieszczenia około 60 osób.

W zeszłym roku sześcioro z nich podjęło pracę. W tym roku takich osób jest już czwórka.

– Dziś, 9 maja obchodzimy Dzień Europy, Dzień Pokoju i Jedności Europy oraz 20-lecie wstąpienia Polski do Unii. Z tej okazji dzisiaj i jutro organizujemy warsztaty plastyczne. Dzisiaj są to warsztaty plastyczne dla seniorów. Jutro będą brały udział w warsztatach dzieci ze SP nr 4 w Kościerzynie – wyjaśnia powód świętowania dyrektor CIS.

W czwartek z warsztatów skorzystało 15 seniorów. Pośród nich był tylko jeden mężczyzna. Dzień później jeszcze większa liczba uczniów podzielonych na dwie grupy.

D. Tryzna

Rozmowa z Joanną Kreft, dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie.

Czy nadal są potrzebne działania dotyczące osób zagrożonych wykluczeniem społecznym?

Potrzeby sąogromne. Szczególnie jeżeli chodzi o różnorodne działania, aby zmotywować te osoby do powrotu na rynek pracy. Działamy, aby uwierzyli w swój potencjał, żeby odkryli swoje kompetencje, żeby mogli wrócić do człowieczeństwa. Trafiają do nas różne osoby. Niektóre są długotrwale bezrobotne, są też osoby bezdomne, a nawet absolwenci studiów po różnych życiowych zakrętach. Bardzo często są to osoby wywodzące się z rodzin patologicznych, które powielają dalej stereotypy. My im pokazujemy, że można żyć inaczej. Oni tu uczą się pracy codziennej, systematyczności, punktualności, pracy w zespole i za to dostają wynagrodzenie.

Kto dziś finansuje działalność CIS?

CIS funkcjonuje dzięki środkom z miasta Kościerzyna. W roku ubiegłym złożyliśmy wniosek do programu finansowanego ze środków unijnych. Ze 150 wniosków, które skierowano do niego, 41 otrzymało dofinansowanie. My znaleźliśmy się na liście rezerwowej, gdyż zabrakło 300 tys. zł dla wartego 2 mln zł naszego projektu.

Liczę, że jeszcze się znajdą jakieś środki i że będziemy mogli go realizować, bo dzięki środkom unijnym możemy dużo więcej zrobić dla naszych uczestników. 

Dziękuję za rozmowę.

Komentarze