Gmina Sulęczyno Samorząd

Gmina Sulęczyno. LXII Sesja. Gdyby nie zwykła pomyłka, absolutorium byłoby było jednogłośne

Rok ubiegły, jak pokazało sprawozdanie finansowe i raport, był bardzo dobry dla gminy ze względu na zrealizowane inwestycje i pozyskane środki. To uwidoczniło się w podejściu radnych do przedstawionych im dokumentów i zapisów uchwał. Jedenastoma głosami udzielili oni wotum zaufania wójtowi, wszyscy radni byli za absolutorium mimo pewnej pomyłki.

Raport o stanie gminy przedstawiła sekretarz Dorota Goitowska. Wśród zrealizowanych w ubiegłym roku inwestycji największą wartość i znaczenie społeczne miała realizacja pakietu dróg w Mściszewicach. Zadanie, które kosztowało niecałe 3,5 mln zł udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu w wysokości prawie 3 mln zł z Polskiego Ładu. Oprócz tego zrealizowano pięć innych, mniejszych inwestycji, które wychodzą naprzeciw potrzebom społeczności gminnej. Co ważne, rok ubiegły przyniósł dla gminy rekordowe wyniki w pozyskaniu środków zewnętrznych. Otrzymała ona dofinansowanie w wysokości 9,91 mln zł na przedszkole i 4,89 mln zł na kolejny pakiet drogowy dla Sulęczyna. W głosowaniu nad wotum zaufania dla wójta jedenastu radnych było „za”.

Sprawozdanie finansowe

Na koniec roku 2022 dochody gminy wyniosły 52,73 mln zł, zaś wydatki sięgnęły kwoty 55,85 mln zł. Ostatecznie budżet zamknął się planowanym deficytem w kwocie 3,11 mln zł. Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zrealizowano w kwocie 3 mln zł, co stanowi 93,81 proc. planu. Zadłużenie gminy zmniejszyło się o 1,81 mln zł i wynosi 8,89 mln zł.

W roku 2022 największe wydatki poniesiono na politykę społeczną i rodzinę – 33,74 proc. Na oświatę i edukację gmina wydatkowała 33,19 proc. Transport i łączność pochłonął 9,46 proc. wydatków.

Niemal jednogłośne absolutorium

Później rozpoczęła się procedura absolutoryjna. Radni przyjęli sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie w wykonania budżetu. Następnie odczytano wniosek w sprawie udzielenia absolutorium. Za podjęciem uchwały absolutoryjnej głosowało trzynastu radnych. Przeciw była tylko radna Grażyna Las, chociaż jak się później okazało radna popełniła błąd przy wybieraniu odpowiedzi i mimo interwencji głosu nie dało się już unieważnić.

D. Tryzna

Podziękowania Bernarda Gruczy, wójta gminy Sulęczyno

Serdecznie dziękuję wam za udzielenie tego absolutorium. Absolutorium to ocena nas wszystkich, pracowników urzędu i radnych. Nie mamy się czego wstydzić, co działo się w ubiegłym roku w inwestycjach. 2022 rok to też apogeum jeżeli chodzi o pozyskanie środków zewnętrznych, dzięki którym dziś remontujemy drogi i budujemy przedszkole. Tym samym przebudowujemy naszą małą ojczyznę – Sulęczyno. Tworzymy ją coraz lepszą dla nas i potomnych. To nasze wspólne osiągnięcia, za które jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. 

Komentarze