Gmina Żukowo Konkursy

Gmina Żukowo. 103 tys. zł do podziału dla NGO. Do 11 kwietnia można jeszcze składać wnioski

Trwa konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku. Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia z gminy mogą ubiegać się o dotacje na swoje projekty. Do rozdysponowania jest łącznie 103,2 tys. zł.

Dofinansowane zostaną zadania z trzech zakresów. Pierwszy dotyczy „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Na niego gmina zabezpieczyła ponad 49,2 tys. zł. Środki mogą zostać przekazane m.in. na organizację przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej, wspieranie działań w sferze ochrony dóbr kultury, czy wspieranie projektów z zakresu promocji kulturalnej.

Kolejny obszar to „Turystyki i Krajoznawstwa”. Na ten zakres gmina przeznaczy 24 tys. zł. Konkurs obejmuje projekty związane z organizację imprez o tematyce krajoznawczej i turystycznej, projekty promujące ożywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie, wydawanie niskobudżetowych przewodników, rozwój tras turystycznych, czy opracowanie lokalnego produktu turystycznego.

Ostatni obszar, na który przeznaczono 30 tys. zł to „Promocja i organizacja wolontariatu’’. Obejmuje działania z zakresu przygotowania wolontariuszy na potrzeby własne organizacji, promocji wolontariatu w szkołach i na terenie gminy i wspieranie realizacji inicjatyw społecznych.

Czas do 11 kwietnia

Po wypełnieniu oferty należy ją wydrukować, podpisać i złożyć lub przesłać do 11 kwietnia: osobiście w OKiS w Żukowie, lub w UG w Żukowie, lub też w wersji papierowej wysłanej pocztą na adres. Na ofertach należy dopisać na kopercie, którego konkursu dotyczy.

UG/opr.red

Komentarze