Gmina Chmielno Wokół nas

Gmina Chmielno. Zakończył się cykl zebrań wyborczych. Są zmiany na stanowiskach sołtysów wsi

Zebraniem sołeckim wyborczym w Borzestowie oficjalnie zakończył się cykl sześciu wiosennych zebrań wyborczych w gminie Chmielno. W trzech sołectwach wybrano nowych sołtysów.

W przeprowadzonych wyborach do rad sołeckich zostały wybrane następujące osoby. W sołectwie Przewóz Marek Krefta wciąż pozostaje sołtysem. W skład Rady Sołeckiej wchodzą: Grzegorz Choszcz, Tadeusz Gliniecki, Wiesław Rybakowski, Łukasz Stolc.

W sołectwie Garcz sołtyską wciąż jest Anna Linstedt. W skład Rady Sołeckiej wchodzą: Bernadeta Dąbrowska – Treder, Janusz Elas, Andrzej Hennig oraz Lucyna Sela.

Sołectwo Miechucino także nie odnotowało zmian na stanowisku sołtysa. Jest nim Andrzej Markowski. W Radzie Sołeckiej zasiedli: Marek Felskowski, Krzysztof Kąkol, Jan Serkowski i Emilia Wiśniewska.

Zmiany w trzech sołectwach

Sołectwem Kożyczkowo będzie zarządzać nowa pani sołtys – Dorota Szmidt. Radę Sołecką tworzą: Justyna Gołąbek, Magdalena Gołąbek, Piotr Konkel i Maciej Leyk.

W sołectwie Chmielno sołtyską została Maria Piotrowiak. Jej Radę Sołecką tworzą: Mariusz Grzegowski, Maria Leszczyńska, Ewelina Sildatke i Ignacy Węsierski.

Sołtyską sołectwa Borzestowo wybrano Patrycję Płotkę. W skład Rady Sołeckiej wchodzą: Stanisław Cirocki, Jarosław Hirsz, Agnieszka Reis oraz Sławomir Stefanin.

– Serdecznie gratuluję wszystkim sołtyskom i sołtysom, oraz członkiniom i członkom rad sołeckich wybranych na kadencję 2023-2027 i życzę owocnej pracy na rzecz Waszych sołectw, w miłej i przyjaznej atmosferze! Jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom, które dotychczas ofiarnie pracowały w radach sołeckich. A w szczególności za współpracę w kadencji 2019-2023 – składa gratulacje i podziękowania wójt Michał Melibruda.

Przed nami zebrania sołeckie wyborcze w Borzestowskiej Hucie, Cieszeniu i Reskowie, które odbędą się w lipcu tego roku.

UG/opr.red

Komentarze