Gmina Lipusz Szkolnictwo Wokół nas

Gmina Lipusz. Gala stypendiów wójta Mirosława Ebertowskiego. Nagrodził 48 młodych mieszkańców gminy

Podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości w lipuskiej hali wójt gminy Mirosław Ebertowski nagrodził stypendiami 30 uczniów i studentów oraz 18 sportowców. Aby otrzymać nagrodę, młodzi ludzie oprócz uzyskania wysokiej średniej, musieli wykazać się sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach i turniejach.

Częścią lipuskiego świętowania Dnia Niepodległości była gminna gala stypendiów. Wręczyli je wójt gminy Mirosław Ebertowski i przewodnicząca Rady Gminy Lipusz Bogumiła Mokwińska.

Kilkadziesiąt stypendiów naukowych

W kategorii stypendiów za wyniki w nauce laureatami zostali uczniowie, którzy na swoim koncie mają sukces w konkursie przedmiotowym na szczeblu wojewódzkim i osiągają średnią ocen na koniec roku szkolnego minimum: szkoła podstawowa- 4,65, klasy VII i VIII- 4,50, szkoła średnia – 4,00 i studenci – 4,00, lub osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce – średnia ocen na koniec roku szkolnego: uczeń szkoły podstawowej minimum – 5,45, uczeń klasy VII i VIII – 5,30, uczeń szkoły ponadpodstawowej – 4,90 i słuchacz stacjonarnych studiów wyższych – 4,60.

W ten sposób z klas IV-VI wytypowano dwanaścioro stypendystów. Wśród uczniów klas VII-VIII stypendiami nagrodzono siedmioro uczniów. W gronie uczniów z klas liceum lub technikum stypendia wręczono pięciorgu z nich. W gronie wyróżnionych studentów znalazło się sześć stypendystek.

Nagrody dla najlepszych sportowców

Natomiast sportowcy nagradzani byli indywidualnie lub drużynowo za: zajęcie I-III miejsca w zawodach sportowych wojewódzkich, I-V miejsce w zawodach sportowych ogólnopolskich, lub I-X miejsce w zawodach sportowych międzynarodowych. Wśród osiemnaściorga sportowców, aż piętnaścioro z nich jest lekkoatletami i wygrywają w konkurencji rzutu dyskiem lub oszczepem. To: Maciej Jutrzonka, Dominika Fierek, Magdalena Ziegert, Julia Rudnik, Wanesa Pobłocka, Wiktoria Tym, Seweryn Słodki, Antoni Gdaniec, Natasza Janke, Kinga Szymańska, Vanessa Orzłowska, Bartłomiej Paliwoda, Kacper Pepliński, Leon Lemańczyk i Gracjan Kulas. Nagrodzono również dwóch pływaków: Kacpra Kaszubowskiego i Tymoteusza Klasę oraz jednego karateka Rocha Mazurkiewicza.

Gmina Lipusz przeznaczyła na stypendia i nagrody łącznie ponad 32 tys. zł.

red.

Komentarze