Piekna Wieś Pomorska Zwycięzcy
Konkursy Powiat kościerski

Powiat kościerski. Konkurs „Piękna Wieś Pomorska”. Przytarnia najpiękniejszą wsią w powiecie

Zakończył się konkurs szczebla powiatowego na najpiękniejszą wieś pomorską. To ciekawe współzawodnictwo odbywa się nieprzerwanie od ponad 25 lat. Z roku na rok konkurencja robi się coraz większa, ale to nie zniechęca uczestników do brania udziału w zabawie. Tym bardziej, gdy w grę wchodzą wysokie nagrody pieniężne.

Główną ideą konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu wsi. A także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, by te zaczęły cieszyć się większą popularnością wśród podróżujących. Co więcej, dzięki konkursowi następuje integracja lokalnej społeczności. Aby wziąć udział w konkursie nie wystarczyło jedynie zgłoszenie i dosłanie zdjęć siedliska, trzeba było także spełnić kilka kryteriów. Komisja oceniając wsie i zagrody brała również pod uwagę stan techniczny miejsca oraz dbałość właścicieli o stan środowiska przyrodniczego. Poza tym należało udowodnić, że pielęgnuje się tradycje owego miejsca.

Zdjęcie wsi

Laureaci konkursu

Komisja w składzie: Piotr Laska – przewodniczący oraz Jolanta Szparkowska i Błażej Werra – członkowie, wyłoniła zwycięzcę powiatowego konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2020”. Została nią wieś Przytarnia, której sołtysem jest Krystian Filipiak. Na drugim miejscu sklasyfikowano Lipuską Hutę z gminy Lipusz, gdzie sołtysem jest Elżbieta Warsińska. Natomiast na najniższym stopniu podium stanęła wieś Deka, położona w gminie Liniewo. Tam funkcję sołtysa sprawuje Bogusław Rynk.

W kategorii „Zagroda” najwięcej punktów uzyskało gospodarstwo Wiesławy i Mirosława Rolbieckich z miejscowości Tuszkowy. Drugie miejsce zajął Michał Mielnikow z Garczyna. W uroczystości wręczania nagród uczestniczyła starosta Alicja Żurawska oraz wicestarosta Piotr Laska.

JM

Komentarze