Gmina Dziemiany Powiat kościerski Samorząd

Dziemiany. Spotkanie włodarzy gmin powiatu kościerskiego. Kwietniowy konwent samorządów kościerskich

Comiesięczne spotkanie włodarzy gmin, miasta Kościerzyny i władz powiatu odbyło się tym razem w Dziemianach. Poruszono sprawy ważne i aktualne dla samorządów. Gościem konwentu był Henryk Miotk, dyrektor cyklu Kaszuby Biegają, który dokonał prezentacji oferty w ramach tegorocznego Biegu Dookoła Kaszub.

Konwent odbył się w charakterystycznym budynku Informacji Turystycznej. W otoczeniu pełnym kaszubskich akcentów zasiedli starosta Alicja Żurawska, wiceburmistrz Tomasz Nadolny i włodarze sześciu gmin. Karsin reprezentował Tomasz Urbański, sekretarz urzędu. W spotkaniu uczestniczyli również komendant KPP podinsp. Adam Bork i komendant PSP st. bryg Tomasz Klinkosz.

„Nie obciążajcie nas VAT-em”

Po otwarciu konwentu przez gospodarza wójta Leszka Pobłockiego, głos zabrała starosta kościerski. Poruszyła temat bardzo ważny dla samorządów, dotyczący zajęcia stanowiska w sprawie kwalifikowalności wydatków inwestycyjnych w nowym rozdaniu na lata 2021-2027. Obecnie obowiązujące zapisy uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego mocno obciążają budżety gmin, bo czynią VAT od inwestycji wydatkiem niekwalifikowanym. Stąd dofinansowania będą w rzeczywistości dużo niższe, mniej atrakcyjne. Kościerscy samorządowcy uważają, że dofinansowania powinny dotyczyć kwot brutto, a nie netto. Zwrócili się oni do Samorządu Województwa z apelem, aby te zapisy zmienić. Liczą, że podobne stanowisko podejmą wszyscy pomorscy samorządowcy.

Wystąpienia komendantów służb mundurowych

Podczas spotkania miał też finał sprawy poruszonej na poprzednim konwencie we Wdzydzach Kiszewskich przez st. bryg. T. Klinkosza. Chodzi o ufundowanie nowego sztandaru dla Komendy Powiatowej PSP w Kościerzynie. Samorządowcy złożyli podpisy pod aktem w tej sprawie.

Natomiast z analizy stanu bezpieczeństwa w powiecie, przedstawionej przez podinsp. A. Borka, wynika bardzo dobra wiadomość. Otóż w powiecie kościerskim w roku ubiegłym, porównując do 2021, ilość wykroczeń przeciwko prawu spadła o 30 proc. 

Apel wiceburmistrza Kościerzyny

Inwestycje wróciły do tematyki spotkania za sprawą wystąpienia T. Nadolnego. Przedstawił on najświeższe informacje dotyczące Północnej Obwodnicy Kościerzyny. Wynika z nich, że inwestycja będzie finansowana w dużej mierze ze środków państwowych przy pożądanej partycypacji Samorządu Pomorskiego i samorządów lokalnych. Zaapelował, aby włączyły się one w finansowanie wykonania projektu. Chodzi o koszt około 2 mln zł.

Bieg Dookoła Kaszub na terenie powiatu

Gość konwentu H. Miotk dokonał prezentacji wyjątkowej, tegorocznej oferty biegowej dla mieszkańców i nie tylko pn. Bieg Dookoła Kaszub. Korzystając z obecności przedstawicieli służb rozmawiano o sprawach dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa jego uczestników.  Z przedstawionymi trasami poszczególnych biegów zapoznali się włodarze samorządów i wprowadzili konieczne korekty. Na przykład przeniesienie finału odcinka, który miał się zakończyć w Nowej Karczmie, do Będomina.  Zapadły ustalenia sprzyjające zaangażowaniu w bieg mieszkańców i przebywających w danej chwili turystów.

– W części końcowej były dyskusje na tematy robocze, istotne dla nas samorządowców. Wymieniliśmy się spostrzeżeniami i pomysłami – podsumowuje gospodarz konwentu wójt L. Pobłocki.

D. Tryzna

Komentarze