Inwestycje Powiat kościerski Samorząd

Wdzydze Kiszewskie/Gołuń. Zakończenie inwestycji drogowej powiatu. Przybędzie kolejnych 3,8 km nowej drogi

Dziś miał miejsce odbiór techniczny zmodernizowanej drogi powiatowej łączącej Wdzydze Kiszewskie z Gołuniem. Zadanie to realizowało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego. Całkowity koszt inwestycji to 3,1 mln zł.

Oddanie do użytku tej drogi przed sezonem wakacyjnym to bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy lubią odpoczywać nad Kaszubskim Morzem. Teraz turyści i mieszkańcy powiatu mogą z Kościerzyny przez Wąglikowice, Kiszewę i dalej do Gołunia jechać równą jak stół piękną drogą.

Zadanie za 3,1 mln zł

W ramach zadania przebudowano 3,8 km odcinek drogi. Zakres inwestycji obejmował wykonanie robót drogowych związanych z przebudową nawierzchni, umocnieniem i profilowaniem poboczy oraz regulacją skarp. W ramach zadania w granicach przebudowano również chodniki, zatoki autobusowe, utwardzono zjazdy i wybudowano kanał technologiczny. Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego.

Przymiarka do II etapu

Znacznie gorsze warunki drogowe czekają tych, którzy będą jechać z DW 214 przez Nową Kiszewę do Wdzydz. Na tym kierunku droga powiatowa jest nadal w bardzo złym stanie, pełna dziur, wyrw i pokruszonego pobocza.

Co prawda, jej odcinek pomiędzy Olpuchem a osadą Bestra Suka na długości 2 km został zmodernizowany, ale prace na nim nadal jeszcze trwają.

Ruszyło również zadanie dotyczące naprawy drogi na odcinku od Olpucha do Gołunia jako II etap inwestycji drogowej powiatu. Wykonawca będzie ten sam co przy etapie I. Koszt to 1,94 mln zł. Do tematu będziemy powracać.  

D. Tryzna

Komentarze