Gmina Karsin Inwestycje Samorząd Wywiady

„Tegoroczne inwestycje w gminie sięgają kwoty 16,7 mln zł z opcją wzrostu do 18,3 mln zł”

Z Romanem Brunke, wójtem gminy Karsin rozmawiał Dariusz Tryzna, redaktor naczelny.

Czy do kwoty na inwestycje w roku 2023, która została ustalona w uchwale budżetowej w grudniu 2022 r. coś doszło? 

Rzeczywiście w czasie tych trzech miesięcy bieżącego roku kwota na inwestycje powiększyła się. Po pierwsze za sprawą kolejnej dotacji na inwestycję drogową, to znaczy na przebudowę ul. Szkolnej i Hallera w Osowie. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), który jest w gestii Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymaliśmy ze środków Unii Europejskiej 880 tys. zł. Z rozstrzygniętego już przetargu wynika, że inwestycja będzie kosztować nas 1,4 mln zł. Pozostałą kwotę zaplanowano w budżecie gminy.

Po drugie z ogłoszonych niedawno wyników tegorocznej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynika, że otrzymaliśmy dofinansowanie naszego wniosku dotyczącego modernizacji ulicy Wielewskiej w Osowie oraz dwóch ulic w Przytarni. Chodzi o kwotę 650 tys. zł, co stanowi połowę kosztów tej wartej 1,3 mln zł inwestycji. Teraz czekamy na podpisanie stosownej umowy. Na sesji 30 marca br. w wyniku tych zmian budżet inwestycyjny wzrósł do kwoty 16,7 mln zł. Tak więc do ponad 15,4 mln zł zapisanych w uchwale budżetowej, doszły kolejne środki. Na sesji 30 marca radni podjęli uchwałę, w której załączniku zapisano ponad 16,7 mln zł na inwestycje w roku bieżącym.

Panie wójcie, czy jest szansa, żeby ta kwota jeszcze wzrosła? Przecież dalej możecie aplikować do programów zarówno marszałka, jak i tych rządowych np. Polski Ład.

Rzeczywiście tak jest. Staramy się składać wnioski do wszystkich możliwych programów, aby pozyskiwać jak najwięcej pieniędzy zewnętrznych na rozwój gminy. W ostatnim czasie złożyliśmy dwa wnioski do tzw. remontowej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pierwszy dotyczył remontu ul. Dąbrowskiego w Wielu. Wartość inwestycji to 900 tys. zł. Drugi natomiast obejmuje remont mostu w Żebrowie z utwardzeniem drogi z Bąka do Żebrowa. Tu z kolei aplikujemy o 500 tys. zł. razem to daje kwotę 1,4 mln zł. Niecałe dwa tygodnie temu złożyliśmy dwa wnioski do Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych ,,Polski Ład’’ do edycji dotyczącej zabytków. Pierwszy złożony wniosek dotyczy umocnienia skarpy wokół kościoła p.w. Św. Mikołaja w Wielu, zagospodarowania terenu wokół kościoła oraz Kaplicy Ogrójca. Zgodnie z kosztorysem wykonanym przez parafię w Wielu wartość tych prac wyceniono kosztorysowo na kwotę 2,5 mln zł. Drugi wniosek dotyczy remontu zabytkowego kościoła p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Karsinie. W ramach zaplanowanych prac nastąpi ocieplenie kościoła, wymiana odeskowania zewnętrznej elewacji, wykonanie nowych schodów na chór oraz remont organów. Przewidywany koszt tych wszystkich prac wyniesie ok. 1 mln zł. Zaznaczyć należy, że w przypadku otrzymania dotacji dofinansowanie wyniesie aż 98% kosztów, a tylko 2% będzie stanowić udział parafii.

W roku obecnym liczymy także na kolejne środki z Funduszu Modernizacji Dróg Transportu Rolnego, którym zarządza Marszałek Województwa Pomorskiego. Przypomnieć należy, że w ubiegłym roku otrzymaliśmy dwukrotnie dotację po 180 tys. zł. Nasz kolejny wniosek będzie dotyczył modernizacji około 500 metrów drogi gminnej z Zamościa w kierunku Mokrego. Po realizacji tego zadania pozostanie do wykonania jeszcze odcinek 1300 metrów położony na bardzo niestabilnym podłożu bezpośrednio na terenach podmokłych przy łąkach. Gmina zleci na ten odcinek wykonanie oddzielnego projektu, który będzie uwzględniał torfowe podłoże. Podobnie trudny projekt został zrealizowany już w powiecie wejherowskim, dlatego chcielibyśmy z tych doświadczeń skorzystać.

Skoro jesteśmy przy drogach, to kiedy uda się zakończyć utwardzanie drogi z Karsina do Dąbrowy?

Na ten odcinek drogi wykonywana jest dokumentacja techniczna, dzięki której jeszcze w tym roku będziemy mieć pozwolenie na budowę. Jako że do wykonania jest modernizacja prawie 2,5 km drogi będziemy aplikować o dotację na całość zadania w najbliższym czasie, jak tylko nowe konkursy zostaną ogłoszone.

Panie wójcie, co wiadomo odnośnie ulic, które miały być zmodernizowane w tym roku we Wdzydzach Tucholskich? Czy nadal inwestycję blokuje negatywna decyzja Powiatowego Konserwatora Zabytków?

Ja przypomnę naszym mieszkańcom, że cztery odcinki ulic, jakie mieliśmy modernizować we Wdzydzach Tucholskich to część pakietu drogowego, na który gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 2,75 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Niestety, na etapie przygotowywania dokumentacji nie uzyskaliśmy zgody Powiatowego Konserwatora Zabytków. Poczuliśmy się tą decyzją zawiedzeni, gdyż musieliśmy z tej części inwestycji zrezygnować. Skierowaliśmy też odwołanie od tej decyzji do ministra Jarosława Sellina, który jest Generalnym Konserwatorem Zabytków. W bieżącym miesiącu uzyskaliśmy odpowiedź, wydaje się dla nas, korzystną. Minister J. Sellin anulował decyzję Powiatowego Konserwatora Zabytków i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W związku z tym z wielką nadzieją liczymy na ponowne rozpatrzenie i pozytywną decyzję dla naszej gminy. Mieszkańcy bardzo oczekują tej inwestycji; samorząd gminy planuje występować o kolejne dotacje na ten cel.

Panie wójcie, a jak wygląda realizacja najważniejszych tegorocznych inwestycji, jak choćby przebudowa starego budynku urzędu gminy?

Inwestycję tę rozpoczęliśmy w roku ubiegłym. Realizuje ją firma WOD-BUD Stanisława Nilka. Na dzień dzisiejszy na zewnątrz roboty są już prawie zamknięte. Gotowa jest elewacja i kończą układać dachówkę. Teraz prace koncentrują się głównie wewnątrz budynku. Zadanie to warte 3,98 mln zł będzie zakończone w maju tego roku. Przypomnę, że na jego realizację pozyskaliśmy,6 mln zł z „Polskiego Ładu”.

Rosną też mury nowej strażnicy dla OSP Karsin. Jak aura pozwalała, to prace toczyły się nawet w miesiącach zimowych. Dziś zarys budynku jest już dobrze widoczny. W budynku znajdować się będą m.in. cztery boksy garażowe dla pojazdów pożarniczych. Strażnica będzie miała też wiele pomieszczeń socjalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przestronną salę konferencyjną. Na dachu zainstalowana zostanie instalacja fotowoltaiczna, co obniży koszty utrzymania obiektu. Prace wykonuje także firma WOD-BUD z Karsina. Koszt inwestycji to 3,43 mln zł. Gmina Karsin pozyskała na nią również dofinansowanie 3,06 mln zł z „Polskiego Ładu”.

Ruszyły również roboty na długo oczekiwanej inwestycji dla Wiela. Chodzi o przebudowę mola nad Jeziorem Wielewskim. Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego z Warszawy zaczął od montażu – wbicia kafarem części stalowych rur będących podstawą konstrukcji stałego mola we Wielu. Po wykonaniu całości konstrukcji stalowej nastąpi montaż konstrukcji drewnianej łącznie z barierkami. Wartość inwestycji wynosi 1,85 mln zł i zostanie dofinansowana ze środków trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład w wysokości 98% wartości zadania.

Tak więc mimo zawirowania na rynku budowlanym, zwyżki różnorodnych kosztów, zaplanowane inwestycje posuwają się do przodu. Mam nadzieję, że zakończą się zgodnie z planem. Na zakończenie warto dodać, że w ostatnim czasie została wykonana w Wielu budowa chodników za kwotę 400 tys. zł z udziałem dofinansowania ze środków unijnych LGD Stolem, LGR Morenka, dotacji Powiatu Kościerskiego oraz gminy Karsin. Kolejne remonty chodników rozpoczną się niebawem po okresie świąt wielkanocnych, na który wszystkim Mieszkańcom składam serdeczne życzenia.

Dziękuję za rozmowę.  

Komentarze