Gmina Karsin OSP

Nowy wóz bojowy dla OSP Karsin

Uroczystość przekazania nowego wozu bojowego dla karsińskich strażaków, zgromadziła wielu ważnych gości, którzy dzielili radość wspólnie z druhami z najbardziej aktywnej jednostki OSP w gminie Karsin. Fabrycznie nowy samochód znacznie podniósł i tak już wysoką wartość bojową jednostki.

Na uroczystość przekazania karsińskim druhom fabrycznie nowego wozu bojowego, przybył wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Obecna była starosta kościerska Alicja Żurawska. Przybył także radny sejmiku pomorskiego Piotr Karczewski. Ponadto przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej z komendantem wojewódzkim st. bryg. Piotrem Sochą i komendantem powiatowym st. bryg. Tomaszem Klinkoszem na czele.  A także przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, policji, Nadleśnictwa Kościerzyna i duchowieństwa. Licznie przybyli strażacy ochotnicy oraz mieszkańcy. Obecni byli także przedstawiciele firm, które aktywnie wspierają finansowo jednostkę OSP w Karsinie.

Podziękowania i gratulacje

Uroczystość poprowadził dh Krzysztof Datta – komendant gminny OSP w Karsinie. Na początku uroczystości naczelnik karsińskiej jednostki dh Łukasz Datta, złożył meldunek wojewodzie pomorskiemu. Później słowo do zebranych skierował dh Roman Brunke, prezes jednostki i zarazem wójt gminy. Przywitał zebranych i podziękował za dotychczasową współpracę. Przemówienie okolicznościowe wygłosił także dh Krzysztof Datta, przedstawiciel władz wojewódzkich OSP. Kluczyki do nowego wozu bojowego naczelnikowi jednostki przekazał komendant wojewódzki PSP st. bryg. Piotr Socha i prezes zarządu  WFOŚiGW Marcin Osowski. Poświęcenia wozu dokonał proboszcz parafii karsińskiej ks. Dominik Szulwic. Zaproszeni goście otrzymali okolicznościowe upominki od gospodarzy. 

Walory nowego wozu bojowego

Pojazd marki Volvo FL 280 zabudowany przez firmę BOCAR został wyposażony m.in. w autopompę o wydajności 1600 litrów/minutę, zbiornik na wodę o pojemności 3 tys. litrów oraz środek pianotwórczy 300 l. Ponadto w działko wodno-pianowe, wyciągarkę elektryczną oraz dwie radiostacje samochodowe Motorola DM4600e wraz z głośnikiem przy autopompie. Samochód wyposażono także w belkę świetlną, wzmacniacz Federal Signal Fedhorn 2×100 W, falę świetlną 6-modułową Signalmaster Solaris LED Can-bus, dwa głośniki AS-124 o mocy 100 W każdy, sygnał pneumatyczny Grover Stuttertone i generatory tonu niskiej częstotliwości Federal Rumbler. W samochodzie znalazło się także dodatkowe oświetlenie wykonane z lamp kierunkowych Quadraflare i zwijadło szybkiego natarcia. Dzięki zaangażowaniu druhów z OSP Karsin samochód już jest w podziale bojowym i może wyjeżdżać do zdarzeń. Czeka go jeszcze kilka kosmetycznych poprawek w rozmieszczeniu sprzętu, którego jest sporo, ponieważ zastąpi on w jednostce aż dwa starsze samochody.

Wóz  kosztował 839,7 zł. Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosła – 380 tys. zł, gminy Karsin – 380 tys. zł, a komendant główny PSP  dołożył 80 tys. zł.

BM

Komentarze