Gmina Liniewo OSP Wokół nas

Wysin. Zebranie sprawozdawcze OSP. Wszyscy podkreślali wyjątkowość tej jednostki

3 lutego w Wysinie odbyło się ostatnie zebranie sprawozdawcze gminnego OSP. Uczestniczyło w nim wielu zaproszonych gości. Ubiegły rok pokazał, że jednostka ma się dobrze, a jej członkowie, działając wspólnie, osiągają bardzo dużo. Przed nimi kolejne wyzwanie.

Oprócz członków OSP i MDP, udział wzięli w nim: wójt Mirosław Warczak, przewodniczący Rady Gminy Adam Sosnowski, p.o. komendanta powiatowego mł. bryg. Rafał Duzowski, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kościerzynie Tomasz Klinkosz, komendant gminny Wiesław Szarmach, prezes Zarządu Gminnego Wojciech Prądziński, zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Gdańsku Sebastian Dadaczyński oraz przedstawiciele pozostałych jednostek OSP z gminy.

Mniej akcji, za to więcej działalności organizacyjnej  

Zebranie otworzył i poprowadził prezes dh Szymon Wakuliński, który przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki. Na koniec roku ubiegłego jednostka liczyła 100 druhów i 33 druhny. W MDP działa 15 dziewcząt i 10 chłopców, którzy z powodzeniem biorą udział w zawodach pożarniczych. Na etapie gminnym w zawodach MDP dziewczęta zajęły miejsce trzecie i szóste, a chłopcy pierwsze. W etapie na szczeblu powiatowym dziewczyny ponownie zajęły miejsce trzecie, zaś chłopcy zwyciężyli.

Strażacy-ochotnicy w 2023 roku brali udział w 25 akcjach ratowniczych, w tym 19 razy byli dysponowani do miejscowych zagrożeń, 5 razy do gaszenia pożarów i 1 alarm okazał się fałszywy.

Na przestrzeni minionego roku wyróżnienia otrzymali druhowie: Czesław Piotrzkowski, Ireneusz Wakuliński, Patryk Wojciechowski, Szymon Wakuliński.

W zeszłym roku druhowie z Wysina zajęli się organizacją Gminnego Dnia Strażaka. Wzięli też udział w I Turnieju OSP Gminy Liniewo w Piłce Nożnej, gdzie zajęli pierwsze miejsce. Przeprowadzili także zbiórkę elektrośmieci, zbierając 23 tony.

Skwitowali działalność władz jednostki

Bilans finansowy jednostki omówił skarbnik dh Wiesław Szarmach, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Błażej Kobiela. Wynikało z niego m.in., że w ubiegłym roku jednostce przybyło dwóch nowych członków, a ubyło troje w wyniku dobrowolnego wystąpienia.

Wśród planów na rok bieżący wyróżnia się remont pomieszczeń w strażnicy. Jak zaznaczył prezes, jeżeli zostanie on zaakceptowany to druhowie chcą włączyć się w prace budowlane czynem społecznym. W jednostce ma też powstać drużyna dziecięca.

Po sprawozdaniach udzielono jednogłośne absolutorium Zarządowi jednostki. Podjęto również uchwałę o składce wysokości 20 zł i przegłosowano zrzeczenie się ekwiwalentu na rzecz jednostki.

„Wysin jest wyjątkowy”

Podziękowania dla druhów jednostki zaczęły się od wystąpienia wójta M. Warczaka. Podkreślił on wyjątkowość tej jednostki. W dowód uznania za prowadzoną działalność i zaangażowanie, wójt przekazał na ręce prezesa OSP Wysin Szymona Wakulińskiego bon intencyjny w kwocie 2,5 tys. zł dla jednostki OSP Wysin.

Druhom czynnym, biorący udział w akcji, za współpracę dziękował szczególnie mł. bryg. R. Duzowski, p.o. obowiązki komendanta powiatowego. Wiele dobrych słów usłyszeli druhowie od prezesa gminnego W. Prądzińskiego.

Do tych podziękowań przyłączył się również były komendant powiatowy T. Klinkosz. Za troskę o bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia podziękowania złożył S. Dadaczyński. Ks. Arkadiusz Ćwikliński, proboszcz parafii podkreślał w swojej wypowiedzi, „aby każdy Wasz wyjazd był połączony ze szczęśliwym powrotem”.

D. Tryzna

Mirosław Warczak, wójt gminy Liniewo

To ostatnie spotkanie sprawozdawcze OSP w naszej gminie. Gratuluję wysokiego uznania dla zarządu i Waszej działalności. Chciałbym podziękować za całoroczny trud, wyrzeczenia i Wasze starania. Słowa uznania za ryzyko, które podejmujecie podczas wyjazdów do akcji. Za to, że ratujecie mienie i życie ludzkie.

Przynależność do formacji jaką jest OSP, jest wielkim zaszczytem. Wysin jest wyjątkowy, bo tu chyba nie znajdę żadnej rodziny, która w swoim gronie nie ma strażaka. Widać to i dzisiaj, gdzie oprócz druhów seniorów, młodych i aktywnych strażaków, są również członkowie MDP, młodzież i ci najmniejsi.

Komentarze