Gmina Lipusz Wokół nas

Gmina Lipusz. Program „Korpus Wsparcia Seniorów”. Priorytetem bezpieczeństwo najstarszych mieszkańców

Podczas ostatniej sesji radni wyrazili zgodę na kontynuację programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”. W jego ramach zaplanowano sfinansować system całodobowej opieki na odległość nad seniorami.

Gmina Lipusz liczy 3767 osób, w tym w wieku powyżej 65 roku życia jest 469 osób. Z rozeznania Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu wynika, że wśród korzystających z pomocy społecznej około 21 osób stanowią osoby będące w wieku senioralnym. W związku z tym w ubiegłym roku gmina przystąpiła do realizacji programu ministerialnego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”. Program jest elementem polityki społecznej w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia, mających na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania.

Dotychczasowe efekty i plany

Dzięki jego realizacji w ubiegłym roku seniorom zapewniono opaski bezpieczeństwa celem dostępu do tzw. „opieki na odległość”. To nowoczesna forma sprawowania opieki nad osobami starszymi. W ramach realizowanej usługi senior korzysta z umieszczonej na nadgarstku opaski, za pomocą której ma możliwość całodobowego wezwania pomocy w celu zagrożenia życia i zdrowia. W ramach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu lokalnego programu na rok 2022 dla mieszkańców gminy Lipusz zakupiono 33 opaski, które przekazano seniorom do użytkowania.

W programie na 2023 r. gmina planuje zakup usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu. Pomoc realizowana w ramach Programu udzielana będzie bezpłatnie.

UG/opr.red

Komentarze