Gmina Żukowo Inwestycje

Gmina Żukowo. Powiększenie bazy szkolnej. Stara szkoła w Baninie będzie rozbudowa

Od kilku lat, kiedy to nastąpił gwałtowny przyrost mieszkańców gminy, jej samorząd zmuszony jest do inwestowania w rozbudowę bazy szkolnej. Niemal co roku przybywa powierzchni, poprzez rozbudowę starych budynków szkolnych czy też budowę nowych.

Szybki wzrost liczby mieszkańców gminy Żukowo, wśród których jest wiele rodzin młodych, powoduje że rośnie liczba dzieci w szkołach. Przyrosty są tak duże, że np. planowana na lata szkoła w Baninie  już dziś ma problemy z nadmierną ilością uczniów. Dla przypomnienia, została otwarta w październiku 2014 roku, czyli tylko sześć lat temu.

– W Szkole Podstawowej w Baninie uczy się obecnie około 1340 uczniów. Przyrost mieszkańców w tej części gminy jest jednak tak duży, że warunki tej szkoły przestają wystarczać – mówi Burmistrz Wojciech Kankowski

Takie sygnały wychodzą również z innych szkół, które działają w sołectwach, gdzie przybywa mieszkańców. Urząd gminy odpowiada na nie podejmując kolejne inwestycje dotyczące rozbudowy placówek szkolnych.

Czas na starą szkołę w Baninie

Kiedy szkoła ta przestała mieścić uczniów, zastanawiano się czy ją rozbudowywać czy budować nowy obiekt. Zwyciężyła ta druga koncepcja. Dziś władze gminy nie mają wyjścia, stary budynek też musi być rozbudowany.

By tak się jednak mogło stać, najpierw potrzebna będzie dokumentacja projektowa. Umowa na to zadanie została podpisana 10 listopada br.

Po stronie wykonawcy, czyli Zakładu Projektowania i Usług Budowlanych BENBUD z Grudziądza leży wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Wartość zadania to ok. 63 tys. zł. Termin wykonania – koniec czerwca 2021r.

Na zakres przyszłej inwestycji złożą się: przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przy ul. Lotniczej w Baninie, wraz z nadbudową części parterowej oraz wykonaniem sali gimnastycznej i zatoki postojowej typu kiss&ride. Rozbudowa budynku planowana jest w przyszłym roku.

Nad/opr.red

Komentarze