Powiat kościerski Wokół nas

Jest lato – spada stopa bezrobocia

Powiat kościerski. Rynek pracy

Stopa bezrobocia w powiecie kościerskim w latach 2015-2019. 

W pełni rozkwitł sezon wakacyjny a wraz z nim sektor turystyczny i budowlany, w którym zatrudnienie znajdują setki osób. Widoczne jest to w powiecie kościerskim. W maju 2019 r. osiągnął on najniższą stopę bezrobocia – 5,7%, w ciągu ostatnich czterech lat.

Bezrobocie jest jednym z głównych problemów gospodarczych. Można zaryzykować tezę, że nie ma żadnej gospodarki, która nie musiałaby stawić czoła którejkolwiek z form bezrobocia. Jego skutki są odczuwalne w dwóch wymiarach. W płaszczyźnie ekonomicznej mówi się o utraconym produkcie, który można by było wytworzyć, przy pełnym zatrudnieniu. Koszty gospodarcze są jednak i tak nieporównywalne ze stratami ponoszonymi w wymiarze społecznym. Bezrobocie prowadzi bowiem do pogorszenia stanu zdrowia zarówno psychicznego, jak i fizycznego.

Bezrobocie spada

Według danych na koniec maja br. podawanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie, liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w powiecie kościerskim 1593 osoby, z czego 62,4% stanowiły kobiety. W kwietniu było to 1717 osób, zatem zaledwie w ciągu jednego miesiąca liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 7,2%.

Na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że w maju 2019 r. powiat kościerski osiągnął najniższy poziom bezrobocia w ciągu ostatnich czterech lat, bo zaledwie 5,7%. Tak niski wynik utrzymuje się już od kwietnia br. kiedy wynosił 6,1% i jak widać na wykresie obok jest on regularny. Tendencja ta utrzymała się najprawdopodobniej również w czerwcu.

Niestety jednak nie jest to jeszcze poziom równy z tym w całym województwie czy w Polsce. Na koniec maja pomorska stopa bezrobocia wynosiła 4,7%, przy czym wynik krajowy utrzymał się na poziomie 5,4%.

Gmina Lipusz z największym spadkiem bezrobocia

W maju aż o 16,3% zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych w gminie Lipusz – jest to największy spadek w tym miesiącu spośród wyników innych gmin powiatu kościerskiego. Warto jednak zaznaczyć, że na terenie tego samego samorządu w marcu wartość ta znacząco bo o 6,9% zwiększyła się. Był to jedyny taki przypadek w powiecie w ciągu ostatnich czterech miesięcy. Dla porównania majowy spadek bezrobocia gminy Dziemiany wyniósł – 11,8%, gminy Karsin – 9,4%, miasta Kościerzyny – 7,9%, gminy Kościerzyna – 5,3%, gminy Stara Kiszewa – 5,2. Najmniejsze spadki odnotowano w gminie Nowa Karczma – 3,8% i w gminie Liniewo – 2,7%.

S.SZ

Komentarze