Gmina Karsin Inwestycje Samorząd

Karsin. Gmina stara się o dofinansowanie modernizacji ul. Lipowej

Gmina Karsin złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach środków budżetu województwa, które pochodzą z wyłączeń z produkcji gruntów rolnych. Wniosek dotyczy zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Karsinie”. Gmina stara się o wsparcie w kwocie 210 tys. zł.

Planowane przedsięwzięcie ma na celu modernizację ul. Lipowej w Karsinie. Aktualna nawierzchnia drogi gruntowej zostanie zastąpiona nową nawierzchnią asfaltową dwuwarstwową, a prace obejmą odcinek o długości 600 metrów i szerokości 5 metrów. Podbudowa drogi zostanie wykonana z kruszywa łamanego. Ponadto, w ramach inwestycji przewidziane są również zjazdy i dojścia do posesji.

Całkowity przewidywany koszt realizacji inwestycji to ponad 400 tys. zł.

Modernizacja drogi do gruntów rolnych będzie istotnym krokiem w poprawie infrastruktury komunikacyjnej w Karsinie, co przyczyni się do ułatwienia dostępu do gruntów rolnych oraz poprawy warunków życia mieszkańców tej gminy. Oczekuje się, że wniosek o dofinansowanie zostanie pozytywnie rozpatrzony, co umożliwi realizację tego ważnego przedsięwzięcia.

Nad/opr.red

Komentarze